Frescă din Biserica Sfântul Prooroc Elisei unde se păsrează dudul lui Zaheu vameşul - Ierihon, Israel