Sfinții 40 de Mucenici, cinstiți în două biserici moldave

9 Martie 2010 23:37 Religia în lume

Biserica „Sfinții 40 de Mucenici“ din cartierul ieșean Copou și-a serbat ieri hramul. Credincio­șii au par­­­­ticipat luni seara la slujba Vecerniei și a Acatistului, oficiată de un sobor de preoți. Ieri-dimineață s-a săvârșit sluj­­ba Ceasurilor, urmată de Sfân­­ta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, pe care a ofi­­ciat-o PS Calinic Botoșă­nea­­­nul, ca delegat din partea Înalt Preasfințitului Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mi­tro­­­politul Moldovei și Buco­vi­nei. Din soborul de preoți și dia­coni a făcut parte și pr. Con­­stantin Andrei, protoie­re­ul Protopopiatului Iași 1, ca­­re a vorbit la sfârșitul sluj­bei de­spre modelul de sfin­țe­nie al celor 40 de Mucenici din Se­vastia. Au urmat cu­vân­­tul de învățătură al Epis­co­­pu­lui-Vicar al Arhiepis­co­piei Ia­și­lor și alocuțiunea pă­rin­telui pa­roh Ioan Rusu, ca­re a spus câ­­teva cuvinte despre sfântul lăcaș în care slu­jeș­te și despre lucrările care s-au e­fec­tu­at în ultimul an: a fost consolidată turla biseri­cii, s-a tur­­nat centura, s-a ten­cuit la interior și exterior, s-a schimbat acoperișul cu ta­blă de cu­pru. Reprezentanții Cen­tru­lui de asistență socia­lă și în­gri­jire la domiciliu „Sf. M. Mc. Mina“ din cadrul Fun­da­­ției „Solidaritate și Speran­ță“ a Mitropoliei Moldovei și Bu­­covinei au strâns la finalul sluj­bei fonduri pentru per­soa­­­nele care beneficiază de ser­­vicii de îngrijire, medicale, de recuperare și sociale.

Biserica „Sfântul Dimitrie“ din centrul ora­șu­lui Bârlad și-a serbat ieri cel de-al doilea hram, în­chinat Sfinților 40 de Mucenici din Se­vastia. Pe in­­scripția de deasupra ușii de la intrarea în naos es­te scris: „Ridicatu-s-a din snoa­vă acest sfânt lă­caș din bârne, în preajma anului 1600“. Nu­me­le ctitorilor s-a pierdut în negura vremurilor. Bi­se­rica, în forma existentă astăzi, a fost constru­i­tă în anul 1826 pe temelie din piatră și ziduri din că­­rămidă. A fost sfințită la 14 mai 1835 de PS Me­­letie, episcopul Romanu­lui. Biserica a fost re­no­­vată de mai multe ori. A fost refăcută în 1852 de către Ana și Iordache Ga­nea, iar între 1894-1896 a fost res­taurată din nou, de preotul Du­mi­tru Botez. A fost res­fințită de episcopul Sil­vestru Bă­lănescu al Hu­șilor. În perioada 1939-1941, sfân­tul lăcaș a fost repictat.

Ultimele din categorie