Mesaj de condoleanțe adresat familiei Părintelui profesor Ioan Cristinel Teșu

12 Martie 2021 14:10 Arhiepiscopia Iaşilor

Cadrele didactice şi ostenitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi sunt alături de distinsul lor coleg, Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel TEŞU, la greaua încercare pricinuită de mutarea la cele veşnice a mamei sale, Maria.

În aceste momente grele, gândul tuturor se îndreaptă către familia îndurerată a Preacucerniciei Sale, iar rugăciunile noastre se înalţă către Hristos, Cel înviat din morţi şi înălţat la cer, pentru ca Acesta să aşeze sufletul celei adormite în lumina cea neînserată a împărăției Sale şi să dăruiască pace şi alinare familiei îndoliate.

Ne rugăm ca Hristos, Mântuitorul lumii, să o odihnească în ceata sfinţilor, unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţa cea fără de sfârşit.

Veşnica ei pomenire!

Ultimele din categorie