Neștiința, uitarea și nepăsarea sunt proptelele tuturor patimilor