Dumnezeu îi iubește pe cei smeriți și revarsă peste ei darul Său