„Paradigma desăvârşită a feminităţii este Maica Domnului“

Arhiepiscopia Iaşilor

„Paradigma desăvârşită a feminităţii este Maica Domnului“

    • „Paradigma desăvârşită a feminităţii este Maica Domnului“
      „Paradigma desăvârşită a feminităţii este Maica Domnului“

      „Paradigma desăvârşită a feminităţii este Maica Domnului“

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi a organizat joi, 7 martie 2013, în sala T17 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“, o nouă conferinţă duhovnicească cu titlul „Paradigma feminităţii“. Conferenţiar a fost pr. dr. Ioan Valentin Istrati, redactor-şef al portalului Doxologia.

În debutul întâlnirii, pr. dr. Ioan Valenti Istrati a motivat alegerea titlului: „Cuvântul paradigmă provine din limba greacă şi arată un anumit model de urmat în viaţa umană. Multe dintre femeile din istorie sunt alese ca model de feminitate, însă singura care poate fi considerată paradigma desăvârşită a feminităţii este Maica Domnului“, precizând că „feminitatea nu este doar apartenenţa la un gen, ci este ceva mult mai adânc, care trebuie cultivat, iar rădăcinile feminităţii nu se află pe pământ, ci în împărăţia lui Dumnezeu, foarte aproape de tronul Său“.

Vorbind despre o primă caracteristică a feminităţii, gingăşia, părintele a afirmat: „Aceasta este puterea de a răspunde cu blândeţe, duioşie şi fineţe la toate întrebările pe care le pune realitatea umană. Gingăşie înseamnă lipsă de violenţă, putere de a înţelege pe cei din jur, puritate“.

Maternitatea este puterea de a te asemăna cu Dumnezeu, iubindu-ţi copiii la nesfârşit

În continuare, părintele a spus că „o altă dimensiune a feminităţii este maternitatea, care nu înseamnă doar funcţia reproductivă şi graviditatea, ci puterea unei femei de a fi mamă până la sfârşitul vieţii ei. O mamă adevărată simte mult mai mult durerea copilului ei, când acesta este bolnav. Maternitatea este puterea de a te asemăna cu Dumnezeu, iubindu-ţi copiii la nesfârşit. Ne putem imagina ce mare a fost suferinţa Maicii Domnului, care şi-a văzut Fiul răstignit pe Cruce. Această durere uriaşă de a-ţi vedea Fiul murind s-a transformat într-o albie uriaşă de iubire şi de milostivire, pentru toţi oamenii care aparţin lui Dumnezeu, în sfânta Biserică. Observăm astfel că Maica Domnului are cea mai mare capacitate de jertfă de pe pământ, iubindu-i şi rugându-se pentru cei care i-au omorât Fiul.

În strânsă legătură cu maternitatea, un alt caracter al feminităţii este fecioria, care se prelungeşte în Taina Cununiei, ca fidelitate absolută pentru soţ“.

Puterea de a naşte viaţă este cea mai mare putere din lume

Vorbind despre rolul suprem al mamelor în lume, părintele a precizat: „Dacă ar fi să întrebăm omenirea care este cea mai mare putere din lume, am auzi diferite răspunsuri. Unii ar spune că banii sunt cea mai mare putere din lume, alţii ar atribui-o puterii militare, alţii puterii politice. Însă, pe termen lung, cea mai mare putere a lumii o reprezintă mamele. De multe ori, în istoria lumii, chiar şi cea recentă, s-a demonstrat că naşterea de prunci a zidit şi dărâmat imperii, a eliberat sau a constrâns popoare. Aşadar, pe termen lung, puterea de a naşte viaţă este cea mai mare putere din lume.“

În încheiere, părintele Ioan Valentin Istrati le-a recomandat celor prezenţi ca: „ori de câte ori veţi avea probleme în căsnicie - şi vor fi cu siguranţă şi astfel de momente - chemaţi-i pe Hristos şi pe Mama Sa în viaţa voastră, prin rugăciune, şi atunci veţi vedea cum Maica Domnului - care este paradigma feminităţii - va mijloci în faţa lui Hristos pentru voi, ca o mamă iubitoare, iar problemele voastre vor dispărea“.

În cea de-a doua parte a conferinţei, pr. dr. Ioan Valentin Istrati a răspuns întrebărilor adresate de cei prezenţi.