Părintele Arsenie Hanganu, Starețul Mănăstirii Cetățuia, doctor în teologie

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi-a completat lista doctorilor în domeniu cu încă un nume. Este vorba despre Părintele Arhimandrit Arsenie Hanganu, starețul Mănăstirii Cetățuia din Iași. Candidatul a prezentat în susținere publică teza cu titlul „Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în tradiția ortodoxă – Aspecte istorico-liturgice și teologico-duhovnicești”.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi a găzduit vineri, 17 iunie 2022, un eveniment academic prilejuit de susținerea în ședință publică a tezei de doctorat „Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în tradiția ortodoxă – Aspecte istorico-liturgice și teologico-duhovnicești”. Autorul este Părintele Arhimandrit Arsenie Hanganu, starețul Mănăstirii Cetățuia din Iași.

Susținerea publică, ce a avut loc în Sala Coloanelor, s-a bucurat de prezenţa unui public numeros, format din profesori universitari, doctoranzi, preoţi, monahi, specialişti din diferite domenii de activitate. Coordonatorul ştiinţific al cercetării doctorale a fost pr. prof. univ. dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie ieşeană, iar comisia de doctorat a avut următoarea componenţă: preşedinte – pr. prof. univ. dr. Petre Semen de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, referenţi – pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Directorul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca, arhim. prof. univ. dr. Cristian (Teofil) Tia, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, şi prof. univ. dr. Carmen-Maria Bolocan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.

Părintele Profesor Viorel Sava, îndrumătorul tezei de doctorat susținută vineri, a remarcat, printre altele, în cuvântul său, faptul că există o colaborare deosebită între cele două Facultăți de Teologie din Iași și din Cluj-Napoca, mai ales prin prisma acestor teze de doctorat din aria de cercetare a Teologiei Practice, care tratează o sărbătoare creștină sau un Praznic Împărătesc din punct de vedere liturgico-istoric și al analizei imnografice și muzicologice.

Autorul lucrării de doctorat, Părintele Arsenie a subliniat în prezentarea tezei faptul că:

Preacinstirea Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă s-a dezvoltat, în mod firesc, datorită credincioșiei primilor creștini în a urma predaniile patristice timpurii. Există între Maica Domnului și Biserică o interdependență obiectivă imutabilă. Maica Domnului naște Biserica, iar Biserica naște cunoașterea despre Maica Domnului. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului devine un prilej de manifestare a evlaviei către aceasta, dar și o ocazie de a căpăta din darurile duhovnicești care înconjoară această sărbătoare.

La finalul şedinţei, după sesiunea de întrebări și deliberare, membrii comisiei i-au acordat Părintelui Arsenie Hanganu titlul de Doctor în Teologie, având calificativul „Excelent”, apreciind lucrarea conștiincios alcătuită, cu informații consistente, care evidențiază profesionalism, competență și originalitate.

Înainte de a primi titlul de Doctor în Teologie, candidatul a depus jurământul de credinţă în paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

De la același autor

Ultimele din categorie