Părintele profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

Arhiepiscopia Iaşilor

Părintele profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

  • Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț
   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

  • Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț
   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

  • Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț
   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

  • Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț
   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

  • Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț
   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

   Părintele Profesor Viorel Ioniță a conferențiat la Piatra Neamț

Săptămâna trecută, Protopopiatul Piatra-Neamț a avut onoarea de a-l avea ca oaspete pe părintele profesor Viorel Ioniță, cu ocazia ședinței administrative lunare. Acest lucru s-a putut realiza prin bunăvoința părintelui profesor, cu efortul susținut al părintelui protopop Valentin Tofan, având binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan. Evenimentul s-a bucurat de o audiență mare, fiind prezenți 110 de preoți din parohiile aflate în aria jurisdicțională a Protopopiatului.

Întâlnirea a debutat cu un cuvânt de bun-venit al părintelui protopop, care în alocuțiunea sa a ilustrat câteva informații despre activitatea părintelui profesor, în special din perioada când acesta a predat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Printre altele, părintele Tofan a rememorat câteva momente din perioada studiilor universitare, o perioadă de altfel edificatoare pentru orice student. De asemenea, preacucernicia sa a subliniat faptul că: 

Prezența părintelui profesor în mijlocul nostru, este o cinste pentru instituția noastră, iar pentru mine, personal este o onoare. Mă simt emoționat să-l prezint pe cel care, odinioară ne-a fost dascăl și cred că în asentimentul acesta sunteți mulți dintre frățiile voastre. Părintele Viorel Ioniță este un specialist al istoriei bisericești, reprezentând Biserica noastră la multe întâlniri academice și ecumenice, în țară sau în străinătate. Deși părintele a ieșit de câțiva ani buni la pensie, și ar fi putut alege să se retragă total din anumite activități cu caracter public, totuși a rămas activ, fiind angrenat în continuare în activități bisericești, fapt pentru care ne bucurăm.

Trebuie precizat un aspect și anume faptul că aproape jumătate din cei prezenți au fost studenți sau masteranzi ai părintelui Ioniță.

A urmat un cuvânt al părintelui Sabin Foca, care a creionat un portret detaliat al distinsului invitat: 

Dacă am fi chestionați de cineva cu privire la personalitatea părintelui Ioniță, am putea să-l numim părintele profesor, însă am uita două demnități pe care părintele le-a ocupat: cea de rector cât și cea de decan. Părintele a fost ultimul Rector al Institutului Teologic de la Iași, reînființat după decembrie 1989, și cel care a reușit incorporarea acestei instituții de învățământ superior în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, devenind astfel primul Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași. De asemenea, dacă l-am prezenta ca fiind un reputat istoric, am pierde din vedere faptul că părintele a fost și un diplomat. Preacucernicia sa a reprezentat Biserica Ortodoxă Română în mod special și Ortodoxia în mod general la foarte multe întruniri ecumenice și academice internaționale, prezentând punctul de vedere ortodox într-o manieră clară, precisă și mai ales corectă, de aceea nu am greși dacă spunem că dânsul a fost un adevărat ambasador bisericesc. Totodată am putea să-l descriem ca un om angrenat în administrația bisericească, în calitatea sa de consilier patriarhal onorific, demnitate pe care o ocupă și în prezent. Însă iarăși i-am limita activitatea administrativă, deoarece părintele Ioniță a activat foarte mulți ani la Conferința Bisericilor Europene de la Geneva (CEC) ocupând mai multe poziții în cadrul respectivei instituții. De asemenea, am fi îndreptățiți să spunem că părintele Ioniță a fost și un misionar, pentru faptul că în ultimele 3 decenii a desfășurat o frumoasă misiune printre românii din Diaspora, însă am trece cu vederea că slujirea sacerdotală a împletit-o cu slujirea Cuvântului, și anume cu scrierea de studii și cărți, foarte bine apreciate în plan teologic pe întreg mapamondul. În această arie de activitate, se înscrie și ultima lucrarea desfășurată de părintele Viorel Ioniță, cea de autor și de coordonator al manualelor de Istorie Bisericească Universală, tipărite la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, activitatea ce încununează întreaga operă a părintelui (o parte din coautorii cestui manual sunt discipoli ai Părintelui Ioniță), fapt pentru care îl putem descrie pe părintele Viorel Ioniță ca fiind părintele profesor prin excelență.

În prezentarea sa, având titlul Biserica Ortodoxă în general în fața provocărilor de astăzi părintele profesor a realizat un tablou religios actual al lumii, reliefând anumite provocări pe care Biserica va trebui să le gestioneze adecvat astfel încât să le depășească. De asemenea, cu disponibilitatea-i cunoscută, a răspuns întrebărilor venite din partea celor prezenți.

Redăm câteva idei din discursul Părintelui Profesor: 

 • „Biserica Ortodoxă este Biserica cea Adevărată. Așa cum spunea Părintele Stăniloae, care se folosea de imaginea luminii, noi ortodocșii îl avem pe Hristos deplin, avem Lumina deplină. Celelalte tradiții creștine, care respectă Scriptura, care au tradiția lor, întrezăresc o lumină, au ceva din Hristos, dar nu-L au deplin. 

 • Bisericile Ortodoxe au un teritoriu canonic, bine definit, dar dincolo de teritoriul canonic al fiecărei Biserici, există dispute între diferite Biserici cu privire la jurisdicția lor asupra unui teritoriu, deși teritoriul canonic al diasporei este foarte clar. Biserica Ortodoxă Română este prezentă în diaspora practic pretutindeni, și în Occident Biserica noastră este cea mai mare din punct de vedere numeric. Biserica Ortodoxă este astăzi o Biserică Universală, nu doar în sens eclesiologic, ci și geografic. Este prezentă pretutindeni. 

 • Războiul din Ucraina este o catastrofă, inclusiv pentru Bisericile Ortodoxe.

 • În trecut, a existat o cooperare la nivel panortodox. Bisericile Ortodoxe au nevoie de cooperare, la nivel panortodox, ca de aer. Pentru rezolvarea problemelor, este necesară reluarea urgentă a discuțiilor. 

 • Modelul meu de preot este Părintele Dumitru Stăniloae. Era atât de firesc, atât de natural! 

 • Mă doare sufletul și mă întristez de nu vă imaginați când văd preoți care se ridică împotriva Bisericii, care acuză Biserica de fel și fel de lucruri, care dau cu bolovani în Biserică. 

 • Credința cea adevărată nu poate produce ură, ci ea trebuie să fie o credință deschisă, spre comuniune!”

La sfârșitul întâlnirii, cei prezenți, impresionați de prezentarea temei alese și totodată mișcați de vorbele sincere și pline de experiență ale părintelui profesor, i-au cântat acestuia „Mulți Ani Trăiască!”, chiar dacă părintele nu-și serba onomastica sau aniversarea în ziua respectivă. Cântecul respectiv a fost ca un cadou din partea preoților, venit din inimă, ca semn de apreciere și mulțumire pentru prezența lui în mijlocul lor. Trebuie precizat faptul că părintele Viorel Ioniță locuiește în Elveția, însă anual vizitează România, onorând diferite invitații la simpozioane și conferințe. Anul acesta, el a fost invitatul Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Conferința Semestrială cu preoții din Protopopiatul Botoșani, în zilele de 11-13 iunie care a avut loc la Durău.

Citește despre: