Patronii învățământului teologic, cinstiți la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț

16 Februarie 2021 13:14 Educaţie

Ziua de 30 ianuarie a fost și în acest an prilej de bucurie la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Deși condițiile au fost speciale, elevii nefiind prezenți fizic în școală, totuși, pe calea undelor, patronii școlilor teologice - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur -  ne-au adunat pe toți, elevi și dascăli deopotrivă, într-o întâlnire de suflet.     

Manifestările dedicate ocrotitorilor școlilor teologice au debutat în ajunul praznicului Sfinților Trei Ierarhi, printr-o activitate online în cadrul căreia s-a urmărit redescoperirea și aducerea în actualitate a exemplului de trăire, simțire și lucrare a „treimii de arhierei”.

Miezul acestei întâlniri a fost conferința susținută de invitatul special al evenimentului, pr. lect. univ. dr. Liviu Petcu, cadru didactic la Facultatea de Facultatea de Teologie „Dumitru Staniloae” din Iași, specialist în Patrologie. Sfinția sa a susținut o comunicare având ca temă „Sfinții Trei Ierarhi: remarcabili teologi ai Bisericii și modele de păstori sufletești”, prin care a dovedit că mesajul și exemplul Sfinților Trei Ierarhi este la fel de actual și astăzi. Totodată,  distinsul conferențiar a oferit elevilor numeroase sfaturi practice pentru o trăire frumoasă atât în școală cât și în familie, subliniind că preoția este „arta artelor” și de aceea presupune atât o pregătire intelectuală temeinică, cât și o viețuire morală ireproșabilă. Sfaturile invitatului nu s-au limitat doar la elevii de la secția Pastorală, care doresc să urmeze calea preoției, ci s-au îndreptat în egală măsură și către iubitorii de frumos din clasele de Patrimoniu. Aceștia au fost îndemnați să învețe de la Sfinții Trei Ierarhi perseverența, devotamentul și dragostea de a-l mărturisi pe Dumnezeu, ei urmând a-L face cunoscut prin sensibilitatea lor așezată cu migală în icoană.

Programul cinstirii Sfinților Trei Ierarhi a continuat liturgic, seara, prin săvârșirea Privegherii și în ziua praznicului prin săvâșirea Sfintei Liturghii de către părinții profesori, în cadrul căreia au fost pomeniți ctitorii și profesorii adormiți întru nădejdea Învierii, precum și toți cei care de-a lungul timpului au sprijinit străvechea noastă școală. Totodată, întrucât serbarea Sfinților Trei Ierarhi a coincis în acest an cu finele primului semestru al anului școlar 2020-2021, au fost înălțate și rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra elevilor, dascălilor și a tuturor celor au trudit pentru bunul mers al activităților didactice din seminar. (Prof. Mirel Gălușcă)

Ultimele din categorie