Pr. Constantin Necula: „Dumnezeu ne vrea bucuroși, legați de Împărăția lui și mântuiți”