Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“

Educaţie

Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“

  • Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“
   Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“

   Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“

  • Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“
   Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“

   Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“

  • Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“
   Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“

   Prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului „Arhiereu Narcis Creţulescu“

Marţi, 15 noiembrie 2016, în amfiteatrul T24 al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi a avut loc prima şedinţă lunară din acest an universitar a Cercului de Istorie Bisericească „Arhiereu Narcis Creţulescu“. Manifestarea a fost marcată de prezenţa  pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decan al facultăţii şi principal susţinător al Cercului.

Doi dintre cei mai vechi membri ai Cercului au prezentat lucrări pe tema „Sfântul Antim Ivireanul - ierarh de seamă în istoria Bisericii Ortodoxe Române“. Bineînţeles, alegerea acestui subiect a fost determinată de faptul că anul 2016 a fost dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Sfântului Antim Ivireanul, în contextul comemorării a 300 de ani de la martiriul său.

Prima intervenţie, cea a preotului Cătălin Adumitroaie, s-a intitulat „Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul - slujitor al limbii liturgice româneşti“. Părintele a expus importanţa acestui mare ierarh în definitivarea introducerii limbii române în cultul Bisericii Ortodoxe Române,  evidenţiind cu numeroase exemple faptul că textele liturgice tipărite de Sfântul Antim au suferit puţine modificări până în prezent.

A doua prezentare a aparţinut coordonatorului cercului, doctorandul Ionel Moldovan. Acesta a prezentat câteva consideraţii asupra „Didahiilor“ Sfântului Antim Ivireanul. Expunerea a vizat sursele predicilor, fiind vorba în principal despre realitatea politică şi socială în care şi-a desfăşurat activitatea de păstor şi învăţător al poporului Sfântul Antim, interpretată prin învăţătura Sfinţilor Părinţi, în special a Sfântului Ioan Gură de Aur, cu care s-a asemănat în asprimea cu care a mustrat nelegiuirile mai marilor vremii.

La finalul prezentărilor au fost adresate întrebări din partea auditoriului, ce au suscitat o scurtă dezbatere în legătură cu momentul canonizării Sfântului Antim, lămurită prin intervenţia părintelui decan. Seara s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat“, într-o atmosferă de bucurie şi însufleţire. (Drd. Ionel Moldovan)

Citește despre: