PS Paisie Sinaitul, de Ziua Sfinților Martiri Brâncoveni: „Martiriul este o pecete neclintită a sfințeniei”

Arhiepiscopia Bucureştilor

PS Paisie Sinaitul, de Ziua Sfinților Martiri Brâncoveni: „Martiriul este o pecete neclintită a sfințeniei”

    • Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul
      Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal / Foto: ziarullumina.ro

      Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal / Foto: ziarullumina.ro

Biserica „Sfântul Gheorghe” - Nou din Capitală și-a sărbătorit miercuri, 16 august, ctitorul și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în lăcașul de închinare de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Buchetul de evenimente duhovnicești și liturgice dedicate hramului de vară al bisericii voievodale a debutat luni, 14 august, când a fost primită delegația de la mănăstirea vâlceană Dintr-un Lemn, care a adus Icoana Maicii Domnului „Grabnic ascultătoarea”. Cinstitul odor a fost așezat spre închinarea credin­cioșilor în pridvorul lăca­șu­lui de cult, alături de racla ce adăpostește moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. În cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni a fost săvârșită, în seara de ajun, slujba Privegherii.

Miercuri, în ziua hramului, biserica de la kilometrul 0 al Capitalei a devenit neîncăpătoare, credincioși din toate părțile ora­șului sosind pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Prea­sfințitul Părinte Paisie Sinaitul. Din soborul de slujitori care s-au rugat alături de ierarh au făcut parte: părintele Florin Busuioc, protopop al Protoieriei Sector 3 Capitală; părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru; părintele Sergiu Constantin Nicolaescu, secretar în cadrul protoieriei, precum și alți preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre martiriul suferit de Sfântul Constantin Brâncoveanu, de fiii săi și sfetnicul său: „Acest voievod a fost un neclintit mărturisitor al credinței creștine ortodoxe și, în același timp, un promotor al culturii românești. Moștenirea sa culturală a dobândit o și mai mare valoare simbolică și duhovnicească odată cu jertfa martirică a acestui domn creștin ortodox profund credincios până la moarte. Conform sinaxarului acestei zile, descoperim că în luna aprilie a anului 1714, chiar în Săptămâna Pătimirilor Domnului, Constantin Brâncoveanu împreună cu fiii săi și cu sfetnicul său apropiat, Ianache Văcărescu, au fost arestați și duși la Constantinopol. Aici, sultanul Ahmed al 3-lea a poruncit torturarea voievodului român până când acesta va renunța la întreaga sa avere și la credința creștină. După patru luni de chinuri cumplite, în data de 15 august 1714, chiar în ziua în care voievodul împlinea 60 de ani de viață, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Constantin Brâncoveanu și cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, au fost decapitați, primind moarte martirică. Trupurile martirilor au fost aruncate în mare, fiind apoi recuperate și îngropate de creștini în Biserica Maicii Domnului de pe insula Halki. Șase ani mai târziu, trupul voievodului a fost adus în țară de soția sa, Doamna Maria, fiind înmormântat aici, în ctitoria domnitorului din centrul orașului București”.

În continuare, Preasfinția Sa a evidențiat felul în care în viața acestei biserici s-a reflectat aniversarea împlinirii a trei secole de la martiriul ctitorului său. „La împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Voievod Constantin cu cei patru fii ai săi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2014 drept An comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, prilej de pioasă evocare a jertfelniciei lor și de reflecție asupra moștenirii cultural-spirituale brâncovenești. Astfel, 2014 a devenit pentru Biserica «Sfântul Gheorghe»-Nou un an de referință în care au avut loc două evenimente istorice, înscrise acum în cartea de aur a acestui lăcaș. Primul eveniment, duhovnicesc și istoric, a fost deshumarea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu din cripta sa istorică de la această biserică în vederea așezării într-o raclă nouă, de argint, a sfintelor sale moaște, după rânduiala ortodoxă. Părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru a întocmit atunci documentația necesară, care a fost avizată de o comisie a Institutului de Antropologie al Academiei Române condusă de ilustrul academician Constantin Bălăceanu-Stolnici. Racla cu moaș­tele Sfântului Constantin Brâncoveanu a fost purtată într-o procesiune solemnă pe străzile Capitalei, în data de 21 mai 2014, cu binecuvântarea și în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Al doilea moment deosebit a avut loc în același an, în ziua de 16 august, când s-a săvârșit slujba de sfințire a acestei biserici de către Întâistătătorul Bisericii noastre, înconjurat de un mare sobor de ierarhi, preoți și diaconi, și de o mare mulțime de credincioși”, a spus Episcopul-vicar patriarhal. 

În încheiere, ierarhul a rostit câteva cuvinte despre rolul martirilor: „Martirii pot fi imaginați ca niște eroi, însă trăsătura fundamentală a martirului nu este doar curajul în fața pericolului, ci harul lui Dumnezeu. (...) Martiriul este forma maximă de descoperire a iubirii față de Dumnezeu și o pecete neclintită a sfințeniei, în jurul căreia nu se mai poate negocia nimic altceva”.

La final, părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și delegației Mănăstirii Dintr-un Lemn, care a adus Icoana Maicii Domnului „Grabnic ascultătoarea”.

În încheiere, drept recunoștință pentru sprijinul constant oferit activităților social-filantropice și administrative ale parohiei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a acordat Diploma Omagială 2023, cu medalie, din partea Părintelui Patriarh Daniel, binefăcătorilor Gelu Manea, George Dincă și Bogdan Stan.

Sursa: ziarullumina.ro

Citește despre: