Invitație la lectură

15 August 2014 16:18 Magdalena Melinte Știri

15 august - Praznicul Adormirii Maicii Domnului. Editura Doxologia va recomandă ,,Viaţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria"; ,,Din minunile Maicii Domnului" şi ,,Chipul Mamei".

Viaţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria

Istorisirile redate în această carte cuprind toate evenimentele importante din vremea vieţii Maicii Domnului, de la zămislirea şi până la Adormirea ei, când a fost ridicată cu trupul la cer. Fiecare capitol al descrierii sfintei sale vieţi este văzut prin prisma Sfintei Scripturi, a Sfintei Tradiţii Patristice şi a altor scrieri vechi, apoi şi din punct de vedere al tradiţiei iconografice şi liturgice a Sfintei Biserici Ortodoxe.

Vom citi în carte despre petrecerea Fecioarei Maria ca pruncă, apoi ca fecioară crescută de timpuriu la Templu, despre logodna şi despre maternitatea ei încă din tinereţe. Vom afla istoria familiei ei în acele timpuri şi locuri, precum şi împrejurările în care a trăit. Autorul a încercat să cuprindă cuvintele şi faptele ei, pe care le-a închinat cu totul lui Dumnezeu. Vom contempla, de asemenea, rolul ei minunat în întruparea lui Dumnezeu Omul, Iisus Hristos. Apoi, vom observa greutăţile şi primejdiile care au urmat fugii ei în Egipt cu Pruncul Iisus, cu bătrânul Iosif şi cu tânărul Iacov. Se pune la dispoziţie în volumul de aproximativ 600 de pagini, în format mare, generos, o hartă a Egiptului care ne ajută să vizualizăm din punct de vedere geografic locurile şi oraşele menţionate în lucrare. Vom arunca o privire asupra vieţii şi obiceiurilor unei mame evreice, aşa cum ea vieţuia în familia ei. Se cercetează cu atenţie şi rolul pe care l-a avut Născătoarea de Dumnezeu în vremea activităţii mesianice a Fiul ei. După care, se face o analiză a gândurilor, cuvintelor şi patimilor din timpul Patimilor, morţii şi Învierii lui Hristos.

Se examinează în volum statutul şi lucrarea Maicii Domnului în Biserica Primară, precum şi relaţia ei cu ucenicii Domnului, atât bărbaţi, cât şi femei. Se vorbeşte despre locurile pe unde a călătorit, propovăduind Sfânta Evanghelie. Pe de altă parte, ni se prezintă cum unii iudei au încercat să o defaime prin clevetiri mincinoase şi chiar au încercat să o ucidă. Sunt luate în considerare şi ultimele zile ale vieţii ei pământeşti, slăvitului ei sfârşit şi ridicarea cu trupul la cer. S-a iniţiat şi un studiu comparativ, în care se vorbeşte despre Născătoarea de Dumnezeu şi despre Biserică. În cele din urmă, se analizează rolul Maicii Domnului ca mijlocitoare înaintea Fiului ei, în contextul Sfintei Tradiţii Ortodoxe. Este important ca noi, creştinii ortodocşi, să cunoaştem şi să cercetăm Viaţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care, după Fiul ei, Iisus Hristos, a avut o înrâurire atât de profundă asupra tuturor celor cereşti şi pământeşti.

Sfântul Proclu, patriarhul Constantinopolului, o înfăţişează pe Maica Domnului ca fiind „slava fecioarelor, bucuria mamelor, întărirea  credincioşilor, diadema Bisericii, pildă adevăratei credinţe, tronul evlaviei, sălaş al Sfintei Treimi”.  Mai este considerată şi „cămară de nuntă  în care cuvântul a nuntit, întrupându-Se, rugul nears al firii, care nu a ars în focul dumnezeiesc al Naşterii, roabă şi Maică, Fecioară şi cer, singura punte între Dumnezeu şi om, cutremurătoare ţesere a providenţei, prin care a fost ţesut veşmântul unirii netâlcuite”,

Cartea „Viaţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria” poate fi cumpărată de la magazinul online Doxologia, de la librăriile Doxologia, precum şi de la celelalte librării din Iaşi şi din ţară.

Din minunile Maicii Domnului
Una dintre cele mai citite cărţi de spiritualitate creştină, lucrarea Din minunile Maicii Domnului cuprinde cele mai cunoscute minuni săvârşite de Fecioara Maria, mama Fiului lui Dumnezeu, Iisus din Nazaret. Tipărită pentru prima oară în limba română în 1847, în tipografia Mănăstirii Neamţ. Traducerea s-a făcut după o ediţie grecească de către ieromonahul Rafail, în 1820, la schitul românesc Prodromul (Muntele Athos).

 

Chipul Mamei (autor Otto von Schaching)

În istorisirea de față se cuprinde un episod din timpul împăratului Leon al III-lea Isaurul și se arată dragostea cea mare a unor persoane credincioase pentru sfintele icoane şi, în mod special, pentru icoana Maicii Domnului - ,,Chipul Mamei tuturor creştinilor”.

Citește alte articole despre: sărbătoare, lectură, cărți

De la același autor

Ultimele din categorie