Invitație la lectură

15 August 2014 16:21 Magdalena Melinte Știri

16 august - Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache. Editura Doxologia vă recomandă lucrările: ,,Mărturii privind martiriul Sfinţilor Martiri Brâncoveni" şi ,,Imnele Sf. Martiri Brâncoveanu".

"Marturii privind martiriul Sfinţilor Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache" este o lucrare de o deosebită valoare testimonială privind sfinţenia vieţii domnitorului Constantin Brâncoveanu şi a familiei sale, o sumă de mărturii inedite ale plenipotenţiarilor din Franţa, Rusia, Anglia, Olanda etc. aflaţi la curtea Sultanului Ahmed al III-lea în ziua de 15 august 1714, ziua mărturisirii credinţei statornice a paradigmaticului ,,Brâncoveanu Constantin, Boier vechi şi domn creştin” în Piaţa Seraiului din Istanbul, mărturisire plătită scump, prin tăierea capetelor domnitorului şi celor patru fii ai săi.

Din lucrarea "Imnele Sfinţilor Martiri Brâncoveanu", autor Ioan Alexandru, redăm în cele ce urmează un pasaj din ”Cuvântul înainte” scris de domnul Costion Nicolescu, cel care s-a ocupat de realizarea acestei antologii.

”Decapitat pentru mărturisirea neabătută a credinţei sale în Hristos, Brâncoveanu se înrudeşte în jertfa sa cu Sfântul Ioan Botezătorul, devenind şi el un prodrom al Fiului lui Dumnezeu (Imnul lui Constantin Brâncoveanu – Imnele Bucuriei). Întru Adevărul, viaţa lui Brâncoveanu începe cu adevărat după decapitare. O viaţă care luminează ţara-i aşezată în Biserică. Lutul trupesc a fost transfigurat în lumină. Sunt multe feluri de a muri eroic şi de a fi cinstit şi plâns ca atare de ai tăi, dar cu totul altceva este să mori pentru credinţă, pentru Înviere. Dacă Avraam a fost cinstit şi lăudat de Dumnezeu pentru că nu a pregetat întru jertfirea unicului fiu, cu cât mai mult Brâncoveanu pentru cei patru fii ai lui, a căror jertfă a fost şi împlinită (Opţiunea lui Brâncoveanu – I.Ț.R.). Este el un exponent şi un trimis la cer al neamului său, neam căruia, primind suferinţele cu răbdare nesfârşită, precum Iov, i se înapoiază apoi, ca şi aceluia, totul, adică viaţa veşnică (Opţiunea lui Brâncoveanu – Imnele Ţării Româneşti). [...]

Trupurile martirilor Brâncoveni au devenit pâini de jertfă, înrudite îndeaproape cu trupul-pâine al lui Hristos. Martirii Brâncoveni sunt mlădiţe ale Crucii lui Hristos – Pom al Vieţii (Imnul lui Constantin Brâncoveanu – Imnele Moldovei). Şi capătă încărcătură euharistică, de Pâine, Vin şi Cuvânt:

Şi nouă de-acuma pâinea pustiei îngăduită
De când în saci de grâu-i o cupă tăinuită
Şi foametea nu se mai poate-ascunde
De faţa Pânii Fiului niciunde.

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu şi al fiilor săi – Imnele Putnei)”

Costion NICOLESCU

Citește alte articole despre: sărbătoare, lectură, cărți

De la același autor

Ultimele din categorie