„Teologie şi Viaţă“ - revistă de gândire şi spiritualitate creştină

19 Octombrie 2012 22:27 Știri

„Teologie şi Viaţă“ este periodicul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, care apare constant, încă din 1924. Apariţia sa trimestrială se datorează colaboratorilor constanţi şi Editurii Doxologia, având ca principală misiune promovarea dialogului dintre teologie şi cultură, oferind un răspuns creştin la provocările societăţii actuale.

Până în 1990, revista a apărut cu următoarele denumiri: „Mitropolia Moldovei - Foaie oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor“ şi „Mitropolia Moldovei şi Sucevei“. Timp de decenii, revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei“ a oferit teologilor, istoricilor, sociologilor, muzicologilor, etnologilor şi altor specialişti din domeniile uman sau tehnic importante informaţii cu caracter academic, misionar-pastoral sau apologetic, sub formă de studii şi articole, monografii, scrisori pastorale, omilii şi cateheze, traduceri, recenzii etc. Articolele revistei „Mitropolia Moldovei şi Sucevei“, scrise în exclusivitate în timpul regimului ateu comunist, au adus literaturii româneşti de atunci, în particular, şi societăţii româneşti, în general, importante contribuţii literare religioase, caracterizate de echilibru şi de echidistanţă, de moralitate şi de demnitate, de păstrarea credinţei ortodoxe nealterate şi a tradiţiilor româneşti autentice.

În 1990, la iniţiativa PF Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, revista a primit numele „Teologie şi Viaţă“, pentru a reflecta realităţile teologico-misionare şi social-culturale ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Începând cu acest an, revista a fost cotată în categoria B, având un rol activ în comunitatea academică internaţională, colaborând cu numeroase reviste internaţionale din Franţa, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Italia, Spania etc. Conţinutul revistei a fost îmbogăţit prin contribuţia constantă a profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi şi de la seminariile teologice ale Arhiepiscopiei Iaşilor.

Revista „Teologie şi Viaţă“ conţine studii ce relevă preocupări de exegeză şi hermeneutică în cercetarea biblică, articole de arheologie şi istorie bisericească, documentare, analize şi sinteze istorice, studii de teologie sistematică şi practică, traduceri din operele Sfinţilor Părinţi şi ale scriitorilor bisericeşti, rezumate ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale, evenimente notabile ale Mitropoliei, dări de seamă ale Adunărilor eparhiale, prezentări ale unor realităţi sau personalităţi din viaţa eclezială, recenzii de cărţi şi articole teologice apărute la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sau în alte eparhii din ţară şi străinătate.

Adeseori, revista are numere tematice, dedicate anumitor evenimente omagiale ale Patriarhiei Române sau Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, dar şi unor subiecte teologice de interes general, menite a răspunde mai bine preocupărilor bisericeşti şi misionare ale cititorilor ei. De exemplu, numerele 9-12/2012 ale revistei „Teologie şi Viaţă“ vor fi dedicate Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor. De aceea, aşteptăm pe adresa redacţiei studii, cercetări, documentare, traduceri, recenzii, prezentări de evenimente etc. care prezintă aspecte ale activităţii misionare, filantropice, de asistenţă socială şi medicală a Bisericii.

„Teologie şi Viaţă“ poate fi citită şi on-line, pe pagina de internet www.teologiesiviata.ro. Site-ul este echivalentul Web, în versiune completă, a revistei tipărite „Teologie şi Viaţă“. www.teologiesiviata.ro promovează şi alte resurse ale Bisericii disponibile pe internet, special selectate, organizate şi prezentate în secţiunea „Situri partenere“. De asemenea, pe site poate fi citită în format electronic şi revista „Candela Moldovei“, buletinul oficial al Arhiepiscopiei Iaşilor.

În contextul omagierii a 370 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642), www.teologiesiviata.ro pune la dispoziţie cititorilor varianta electronică a numerelor 9-12/2002 ale revistei „Teologie şi Viaţă“, pagini dedicate proclamării canonizării de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Petru Movilă.

Site-ul www.teologiesiviata.ro oferă, dincolo de prezentarea estetică, o informaţie cu autoritate responsabilă de conţinutul ei, precisă, obiectivă, actuală, accesibilă tuturor celor interesaţi să publice în revistă, să o citească sau să o recenzeze, îndeplinind astfel cerinţele tehnice pentru un site de revistă teologică. (Diac. Cătălin Vatamanu, redactor coordonator al revistelor „Candela Moldovei“ şi „Teologie şi Viaţă“)

Citește alte articole despre: lectură, revistă, Teologie şi Viaţă

Ultimele din categorie