Sfânta Chinotită: „Sfânta Împărtășanie este izvor de sfințire, de mântuire, de nădejde, de lumină și de părtășie la viața Domnului”

Ortodoxia în lume

Sfânta Chinotită: „Sfânta Împărtășanie este izvor de sfințire, de mântuire, de nădejde, de lumină și de părtășie la viața Domnului”

    • Sfânta Chinotită: „Sfânta Împărtășanie este izvor de sfințire, de mântuire, de nădejde, de lumină și de părtășie la viața Domnului”
      Clădirea Sfintei Chinotite din Kareia (Foto: pr. Silviu Cluci)

      Clădirea Sfintei Chinotite din Kareia (Foto: pr. Silviu Cluci)

Cu prilejul pandemiei de coronavirus, împărtășind setea duhovnicească a tuturor celor care au dorit să meargă la biserică, să se închine dătătoarelor de viață Patimi și Învierii Domnului și să se împărtășească, cu pregătirea duhovnicească adecvată, cu Preacuratele Taine, dar au fost siliți să rămână în izolare la domiciliu, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte simte nevoia să își exprime părerea.

Sfânta Împărtășanie constituie izvor de sfințire, de mântuire, de nădejde, de lumină și de părtășie la viața Domnului și în niciun caz nu este cauză de transmitere a bolilor infecțioase sau a oricărui alt rău. Aceasta mărturisește experiența de secole, aceasta învață, în cunoştinţă de cauză, Biserica noastră, aceasta este ceea ce credem cu fermitate ca creștini și membri credincioși ai acesteia. Biserica a fost și rămâne dătătoare a bunurilor veșnice, a Sângelui și Trupului lui Hristos, prin care ne putem uni cu Hristos Cel răstignit și înviat, biruind moartea.

Ne exprimăm întristarea pentru declarațiile publice despre evitarea Sfintei Împărtășanii, subliniind faptul că această Taină, cea mai mare Taină a Bisericii Ortodoxe, este absolut necesară vieții duhovnicești, iar credincioșii nu pot fi supuși privării de aceasta.

Sfânta Chinotită nu se opune măsurilor de protecție împotriva coronavirusului și respectă eforturile autorităților Statului, ale oamenilor de știință și ale celor care lucrează în domeniul sănătății, de a combate pandemia. Facem, cu ajutorul lui Dumnezeu, tot ceea ce este posibil omenește și, din acest motiv, au fost luate și sunt păstrate și astăzi cu grijă și discernământ măsuri de protecție corespunzătoare și în Sfântul Munte.

Totuși, nicidecum această pandemie și combaterea ei nu trebuie puse în legătură cu capacitatea credincioșilor de a lua parte la Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe, limitându-se astfel libertatea religioasă și a cultului creștin. În condițiile dificile actuale ale bolii pandemice, există și mai mare nevoie să alergăm la Dumnezeu, să fim părtași la mijloacele mântuitoare pe care ni le oferă Biserica și să invocăm ajutorul dumnezeiesc și mijlocirea Sfinților, prin feluritele moduri pe care Biserica le cunoaște în experiența sa de veacuri, și anume prin săvârșirea de procesiuni cu sfintele icoane și cu sfintele moaște, prin citirea de rugăciuni speciale și prin săvârșirea unor slujbe speciale.

Timpul încercării va trece, măsurile restrictive vor fi ridicate treptat, dar încercarea aceasta, pe care Domnul a îngăduit-o pentru păcatele noastre, să ne devină prilej de pocăință sinceră și întoarcere la învățătura Sfintei Evanghelii a lui Hristos Cel înviat, Care este nu doar nădejdea fiecăruia, personal, ci și a întregii lumi, El fiind Cel care alungă orice teamă, pentru că este Biruitorul morții.

În perioada liturgică a Sfintelor Paști, pe care o traversăm, să ne unim cu Domnul în pocăință, în iubire, în milostenie, în îngăduință față de slăbiciunea aproapelui, în răbdare, în credință neşovăielnică și să-I predăm „toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu”!

Hristos a înviat!

Toți reprezentanții și conducătorii celor douăzeci de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte Athos în Sinaxa comună

Sursa: agioritikesmnimes.blogspot.com