Simpozionul Facultății de Teologie din Iași este în plină desfășurare

Arhiepiscopia Iaşilor

Simpozionul Facultății de Teologie din Iași este în plină desfășurare

  • Simpozionul Facultății de Teologie din Iași este în plină desfășurare
   Foto: Constantin Comici

   Foto: Constantin Comici

  • Simpozionul Facultății de Teologie din Iași este în plină desfășurare
   Foto: Constantin Comici

   Foto: Constantin Comici

  • Simpozionul Facultății de Teologie din Iași este în plină desfășurare
   Foto: Constantin Comici

   Foto: Constantin Comici

  • Simpozionul Facultății de Teologie din Iași este în plină desfășurare
   Foto: Constantin Comici

   Foto: Constantin Comici

Astăzi, la Facultatea de Teologie din Iași, continuă lucrările Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”, Ediţia a III-a, având ca temă „Teologia academică şi responsabilitatea ei în misiunea Bisericii”.

Lucrările au început de la ora 9:00 și se desfășură pe două secțiuni.

În cele ce urmează, amintim numele celor care au susținut referate științifice în această primă parte a zilei, precum și titlurile acestor referate.

- Schiarhim. Prof. Gabriel Bunge (Elveţia): Teologia în viaţa Bisericii;

- Pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă (Bucureşti): Misiunea Bisericii în perspectiva Sfântului şi Marelui Sinod;

- Pr. prof. univ. dr. Valer Bel (Cluj-Napoca): Vocaţia misionară şi doxologică a teologiei;

- Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi (Alba Iulia): Comunitatea parohială: de la comuniune la misiune;

- Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan (Iaşi): Formarea preotului pentru misiunea Bisericii, în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae;

- Pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu (Bucureşti): Misiunea facultăţilor de teologie în contextul contemporan;

- Pr. conf. univ. dr. Marian Vîlciu (Târgovişte): Vizitele pastorale ca mijloace de cunoaştere a parohiei si metode pastorale;

- Conf. univ. dr. Vasile Timiş (Cluj-Napoca): Dialogul teologic şi activităţile catehetico-omiletice la început de secol XXI. Paradigme misionare, culturale şi identitare;

- Pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita (Constanţa): Gândirea Sfăntului Ioan Gură de Aur în scrisul Sfântului Nectarie de Eghina;

- Pr. lect. dr. Cristian Sonea (Cluj-Napoca): Misiunea creştină într-un context eclesial şi global în continuă schimbare. Rolul teologiei ortodoxe;

- Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa (Iaşi,): Casa lui Dumnezeu ş comunitatea parohială. Relaţia sinergică dintre teologie şi filantropie;

- Pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teşu (Iaşi): Nevoia şi sensul reformei în învăţământul teologic, potrivit Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae;

- Dr. Ion Croitoru (Târgovişte): Teologia academică şi teologia empirică în Biserica Ortodoxă. Congruenţe şi diferenţe;

- Diac. Florin Tomoioagă (Oradea): Teologia academică – expresie a etosului misionar al Bisericii. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane;

- Pr. lect. dr. Adrian Dinu (Iaşi): Pastoraţie şi duhovnicie la Părintele Stăniloae. Sfaturi practice către tinerii preoţi şi teologi;

Lucrările vor continua în după-amiaza acestei zile cu alte teme deosebit de interesante, pentru ca apoi să aibă loc închiderea oficială acestei a III-a ediții a Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”.

Citește despre: