Simpozionul Internațional „Anastasis. Artă și Cultură Medievală între Orient și Occident”, la final

20 Noiembrie 2019 09:42 Educaţie

În perioada 13-18 noiembrie 2019, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași s-a desfășurat Simpozionul Internațional „Anastasis. Artă și Cultură Medievală între Orient și Occident”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Centrului de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăguț”, al cărei director este doamna prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, un renumit expert în domeniul istoriei și artei medievale din țara noastră. Obiectivele principale ale acestui centru de cercetare sunt legate de redescoperirea interesului pentru cercetarea științifică a culturii și artei medievale dintr-o perspectivă actuală, prin punerea în evidență a nevoii de cunoaștere și explorare a trecutului, pentru a ajunge la o mai bună înțelegere a prezentului și a provocărilor contemporane cu care se confruntă patrimoniul cultural medieval din România.

Pornind de la aceste obiective majore, cei trei organizatori ai simpozionului de anul acesta, prof. univ. dr. Codrina Ioniță, lect. univ. dr. Irina-Andreea Stoleriu și lect. univ. dr. Adrian Stoleriu de la Facultatea de Arte Vizuale și Design au vizat organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural-artistic, șirul acestor acțiuni debutând în data de 13 noiembrie cu lucrările propriu-zise ale simpozionului, constând în prelegeri și prezentări de cercetări științifice ale invitaților: prof. univ. dr. J. P. Deremble de la Universitatea „Charles de Gaulle” Lille III din Franța, cercetător științific gr. I Constantin Ciobanu, de la Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” din București, prof. univ. dr. Tereza Sinigalia și prof. Univ. dr. Aurelia Simion (coordonatoarea unui excepțional recital instrumental) de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și conf. univ. dr. Diana Gradu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Anul acesta, invitații speciali ai Simpozionul Internațional „Anastasis. Artă și Cultură Medievală între Orient și Occident” au fost însă maeștrii, pictori bisericești, Grigore Popescu Muscel și soția domniei sale, Maria Popescu Dragomir, care au susținut de asemenea o interesantă prelegere cu privire la importanța picturii murale bisericești în contextul artistic, cultural și religios autohton al timpurilor noastre.

Totodată, prezența celor doi renumiți pictori muraliști în cadrul simpozionului s-a datorat mai multor evenimente care s-au desfășurat în această perioadă, evenimente legate de numele și personalitatea acestora, între care s-au numărat și lansarea cărții intitulate „Mărturii despre savantul clasicist, patrologul, scriitorul și profesorul Ion Popescu Piscu” – cel care a fost tatăl renumitului pictor bisericesc Grigore Popescu Muscel –, lucrare apărută la Editura Bizantină din București, în anul 2019, precum și două excursii de documentare la monumente de importanță majoră pentru patrimoniul cultural autohton.

Prima dintre aceste excursii s-a desfășurat în data de 14 noiembrie 2019 la Catedrala Episcopală din Roman și la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Borzești, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, pictată între anii 2002-2005 de cunoscutul pictor muscelean, cel care a oferit valoroase explicații de specialitate grupului de vizitatori format din profesori, artiști și studenți dornici să descopere prestigiosul monument medieval.

Cea de a doua vizită documentară a avut loc în data de 15 noiembrie la Biserica „Pogorârea Sf. Duh” a Mănăstirii Dobrovăț, ctitorie ștefaniană realizată între anii 1503-1504, ale cărei arhitectură și iconografie au fost minuțios explicate de doamna prof. univ. dr. Tereza Sinigalia care a realizat o complexă analiză a raporturilor dintre arhitectura de zid și decorația murală specifică bisericilor din Moldova. Tot cu acest prilej, cel de-al doilea obiectiv al documentării a fost cel legat de vizita la Muzeul Catedralei Mitropolitane din Iași, unde grupul de vizitatori a primit informații prețioase din partea doamnei muzeograf Elena Gherman. Alături de valoroasele obiecte de cult prezentate, pictura murală realizată de maestrul Grigore Popescu Muscel a încântat privirile și simțirile celor prezenți, deloc puțini la număr, și care au avut bucuria unică de a primi explicațiile privitoare la mesajul și viziunea artistică ce au stat la baza realizării acestor remarcabile opere, de la însuși creatorul lor, considerat a fi unul dintre cei mai reprezentativi pictori bisericești din spațiul creștin-ortodox contemporan. Atât pentru vizitatorul grăbit, cât și pentru specialistul interesat sau implicat în mod direct în procesul creației artistice din sfera picturii bisericești, momentul a fost unul înălțător, sublim în esența și semnificațiile pe care le poartă. Descoperirea mesajului general al ansamblului pictural a fost transpusă într-o exemplară paradigmă simbolică a unora dintre cele mai reprezentative momente ale existenței noastre lumești – materiale și spirituale –, secvențe redate în mod magistral prin scene cu o mare putere de sugestie, pornind de la reprezentarea Nunții din Cana Galileei, ca punct de debut al parcursului muzeal al sălii „Eclesia”, și ajungând la o magistrală și extrem de originală reprezentare iconografică a Maicii Domnului cu Pruncul, ca expresie a Rugului Aprins, în partea finală a parcursului muzeal, corespunzând spațial zonei altarului. O atenție deosebită a fost acordată cu acest prilej și analizei decorațiilor murale ce împodobesc Baptisteriul, un loc ce amintește prin ale sale rezonanțe istorice de sacrificiul numeroaselor generații de creștini și martiri care s-au jertfit pentru păstrarea credinței creștine, din primele veacuri ale persecuțiilor romane, și până în zilele noastre. De altfel, asocierea temei martirajului cu cea a botezului oferă nota de originalitate a întregului ansamblu pictural al Muzeului Catedralei Mitropolitane din Iași, dar și dovada clară a unei excelente realizări artistice, care reprezintă în esență stilul și viziunea artistică a maestrului Grigore Popescu Muscel.

Programul simpozionului a continuat luni, 18 noiembrie 2019, la Facultatea de Arte Vizuale și Design, unde s-a desfășurat o sesiune de comunicări științifice ale studenților doctoranzi, sesiune moderată de domnul prof. univ. dr. Valentin Sava, director al Școlii Doctorale din Domeniul Arte vizuale, precum și o lansare a cărții „Picturi murale extrase. Istorie, restaurare, monitorizare” a doamnei Maria Magdalena Drobotă, lucrare apărută anul acesta la Editura ACS din București, evenimentul bucurându-se de participarea unui public larg.

În ansamblu, reușita acestei suite de evenimente culturale concretizate în cadrul Simpozionului Internațional „Anastasis. Artă și Cultură Medievală între Orient și Occident” a constat în atragerea unui număr mare de participanți, printre care s-au numărat profesori, studenți și artiști, absolvenți atât ai Facultății de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, cât și ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, două prestigioase instituții culturale ale orașului nostru. Dar, probabil, cea mai mare reușită a acestui remarcabil eveniment cultural a fost cea a punerii în lumină a unui domeniu extrem de important al culturii și identității noastre naționale, cel al patrimoniului cultural și religios autohton, evidențiind locul cu totul special pe care acesta îl ocupă, la confluența Orientului cu Occidentul, într-un context cultural, geografic, social și religios căruia i se datorează inestimabilele valori pe care le deține.

(Lect. univ. dr. habil. Adrian Stoleriu, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași)

Ultimele din categorie