Pictorul Grigore Popescu-Muscel

Pictorul Grigore Popescu-Muscel

Pictorul Grigore Popescu-Muscel

Pictorul Grigore Popescu-Muscel s-a născut pe 23 noiembrie 1945 în oraşul Câmpulung-Muscel. Studiile primare, gimnaziale şi liceale le-a urmat în cadrul instituţiilor de învățământ din oraşul natal. În anul 1969 a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Timişoara. Încă din perioada studenţiei şi-a început ucenicia, formându-se la şcoala lui Aretinu Avakian, ce cunoştea foarte bine tehnicile de frescă şi stilurile, dar era şi un bun pedagog. În anul 1970 a primit atestatul de pictor muralist din partea Patriarhiei Române, iar între anii 1974-1988 a obţinut o serie de atestate precum: restaurator de pictură murală, pictor iconar şi restaurator de pictură pe lemn.

De-a lungul timpului, împreună cu soţia sa, Maria Popescu-Dragomir, maestrul Grigore Popescu-Muscel a executat...

+  vezi mai mult

Pictorul Grigore Popescu-Muscel s-a născut pe 23 noiembrie 1945 în oraşul Câmpulung-Muscel. Studiile primare, gimnaziale şi liceale le-a urmat în cadrul instituţiilor de învățământ din oraşul natal. În anul 1969 a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Timişoara. Încă din perioada studenţiei şi-a început ucenicia, formându-se la şcoala lui Aretinu Avakian, ce cunoştea foarte bine tehnicile de frescă şi stilurile, dar era şi un bun pedagog. În anul 1970 a primit atestatul de pictor muralist din partea Patriarhiei Române, iar între anii 1974-1988 a obţinut o serie de atestate precum: restaurator de pictură murală, pictor iconar şi restaurator de pictură pe lemn.

De-a lungul timpului, împreună cu soţia sa, Maria Popescu-Dragomir, maestrul Grigore Popescu-Muscel a executat lucrări de conservare şi restaurare la diverse monumente istorice precum: Biserica Sfântul Atanasie de la Niculiţel, jud. Tulcea, monument istoric din secolul al XIII-lea; biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzeşti, jud. Bacău, ctitorie din anul 1494 a Sfântului domnitor Ştefan cel Mare şi a fiului său Alexandru; biserica Sfântă Treime a Mănăstirii Cozia ctitorie din anii 1387 – 1388 a domnitorului Mircea cel Mare (Mircea cel Bătrân) şi multe altele.

De asemenea, Grigore Popescu-Muscel este autorul picturilor monumentale din bisericile noi Adormirea Maicii Domnului a Mănăstirii Râmeţ din jud. Alba; Sfânta Treime din comuna Baciu, jud. Cluj; Sfântul Mare Mucenic Dimitrie şi Sfinţii Martiri Brâncoveni de la Nürenberg a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord; a bisericii Izvorul Tămăduirii de la Mănăstirea Lainici din jud. Gorj;  a Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti; a Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului (Militari) şi a multor altora.

În tot acest timp, Grigore Popescu-Muscel s-a implicat şi în activitatea didactică în cadrul Patriarhiei Române pentru specializarea viitorilor pictori din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, predând cursuri de: Conservare-restaurare pictură murală, Tehnicile picturii, Teoria artei şi evoluţia artei bizantine, Şcoli şi maniere în arta bizantină.

Trei apariţii editoriale pun în valoare opera artistului: Borzeşti, frescă şi istorie, Editura Magic Print, Oneşti, 2008; Nürnberg, frescă şi istorie, Editura GEDO, 2009; Prof.Univ.Dr. Mihail Diaconescu, Lainici, capodoperă a artei româneşti şi europene, Editura Evanghelimos, 2010, dar şi numeroase articole scrise de specialişti şi publicate în timp.

Astăzi, pictorul Grigore Popescu-Muscel este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi contemporani ai artei iconografice româneşti şi europene.

-  vezi mai puțin

Arhimandritul Eusebiu Giannakakis

Părintele Eusebiu Giannakakis (1910-1995) s-a făcut remarcat în mod deosebit datorită celor 35 de ani de misiune la Spitalul „Hipocrat” din Atena, ca...