Simpozionul Masteranzilor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași (Ediția a II-a)

28 Iulie 2021 11:32 Educaţie

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitroplitul Moldovei și Bucovinei, în data de 26 iulie a.c., s-au desfășurat, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, lucrările Simpozionului „Symposium Magistri. Familia creștină - Provocări și soluții duhovnicești”, ediția a II-a.

Organizatorii acestei manifestări academice au fost absolvenții programului de Master „Familia creștină contemporană”, promoția 2019-2021, sub îndrumarea părintelui cercet. III dr. Liviu Petcu, lector asociat al Facultății ieșene de Teologie. Alături de masteranzii teologi, au participat și masteranzi de la alte facultăți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și de la alte universități de prestigiu din țară.

Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii noastre a declarat anul acesta ca „Anul omagial al pastorației românilor din afara României etc.”, au fost invitați să susțină referate pe tema pastorației familiilor ortodoxe din diaspora românească doi clerici, ambii absolvenți ai facultății ieșene de Teologie, care au absolvit, de asemenea, și cursuri postuniversitare la universități din țară și străinătate: Pr. dr. Cristian Prilipcianu, de la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Grigorie Palama”, Como, din Italia, consilier al Departamentului de Misiune din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și Pr. Ionuț Bogdan Stavarachi, de la Capela Ortodoxă „Sfântul Arhanghel Mihail”, ctitoria domnitorului Mihail Sturdza din Baden-Baden, Germania, care se află în jurisdicţia canonică a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

La susținerea referatelor, s-au alăturat și următorii universitari ieșeni: doamna conf. dr. Carmen-Gabriela Lăzăreanu, pr. cercet. III dr. Liviu Petcu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și lect. dr. Paula-Andreea Onofrei de la Facultatea de Informatică, din cadrul aceleiași prestigioase universități. Lucrările s-au desfășurat prin intermediul platformei on line Cisco Webex, în intervalul orar 9.00-17.00.

În debutul simpozionului, părintele cercet. III dr. Liviu Petcu a adresat un cuvânt de bun venit, urări de succese la prezentări și discuții tuturor participanților, reliefând, totodată,  importanţa și folosul acestui eveniment.

Expozeurile susținute au acoperit domenii științifice precum Teologie Patristică, Spiritualitate Ortodoxă, Sociologie, Asistență socială, Artă Sacră, Istorie, Etnologie, Dogmatică, Misiune, Teologie Pastorală și Drept canonic.

La finalul acestui festin academic și spiritual, absolvenții programului de master „Familia creștină contemporană”, promoția 2019-2021 au predat ștafeta pentru organizarea următoarei ediții, colegilor din anul al II-lea, din cadrul aceluiași program de Master.

Evenimentul s-a dovedit a fi unul reușit din toate punctele de vedere. Masteranzii au avut posibilitatea de a disemina roadele cercetărilor lor academice, de a lansa întrebări, problematizări, de a-și limpezi nedumeririle și de a identifica soluții duhovnicești la provocările cu care se confruntă familia creștină astăzi. (Pr. Liviu Petcu și Mrd. Petronela Boțu)

Ultimele din categorie