"Epifania", revistă de dialog ortodox

15 Iunie 2011 08:28 Social

Apărută la sfârşitul anului 2008, cu binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, revista de dialog ortodox "Epifania" a ajuns la numărul 17 (iunie-august 2011). Epifania îşi deschide paginile cu editorialul semnat de pr. dr. Nicolae Nicolescu de la Biserica "Sf. Lazăr" din Iaşi, în care vorbeşte despre "Slujirea sacramentală a Bisericii". Odată cu parcurgerea publicaţiei trimestriale, cititorul va avea posibilitatea să cunoască nume mari din domeniul teologic, ştiinţific, medical, educaţional etc., dar şi să găsească răspunsuri la întrebările sufletului.

Prin osteneala pr. dr. Nicolae Nicolescu şi a echipei redacţionale pe care o conduce, la sfârşitul anului 2008, cu binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, apărea revista de dialog ortodox "Epifania", din comitetul redacţional făcând parte teologi, ingineri, medici, profesori etc.

La momentul apariţiei, scriitorul şi publicistul Grigore Ilisei sublinia "preocuparea statornică pentru teologie într-o perspectivă ştiinţifică, dar accesibilă unui public cât mai larg" a periodicului editat de Biserica "Sf. Lazăr", apreciind totodată şi "interesul pentru celelalte componente ale vieţii spirituale, culturale şi atenţia acordată rolului ce-l au în modelarea omului contemporan".

Numărul 17 (iunie-august) al publicaţiei propune publicului cititor o incursiune într-un registru divers, transdisciplinar, prezintă fapte de credinţă şi răspunsuri duhovniceşti, dezvăluie tainele Bisericii noastre, subliniind importanţa îmbinării credinţei ortodoxe cu ştiinţele.

Paginile "Epifaniei" sunt deschise de editorialul semnat de pr. dr. Nicolae Nicolescu, preşedinte al comitetului redacţional, în care vorbeşte despre "Slujirea sacramentală a Bisericii" - praznicul Cincizecimii şi instituirea harică a Tainei Preoţiei.

În capitolul dedicat "Teologiei şi slujirii bisericeşti", putem citi despre minunatele învăţături ale Sfântului Grigore de Nyssa şi ale Sfântului Ioan Damaschin, iar "Sfânta Taină a Botezului" ne este desluşită de pr. conf. dr. Ştefan Pomian.

În acest număr ne purtăm paşii imaginari la Mănăstirile Măgura Ocnei şi Hurezi, în cadurul rubricii "Popasuri duhovniceşti", avem parte de "Întâlniri memorabile", datorită criticului de artă Valentin Ciucă, în timp ce acad. Alexandru Zub ne oferă un imbold spre a ne redescoperi conştiinţa româneacă - "Antisovietism basarabean".

Întoarcem apoi, filă cu filă, paginile de istorie, eroii neamului românesc şi galeria personalităţilor, răspunzând totodată unor întrebări lăuntrice în urma parcurgerii rubricilor "Priorităţi - Educaţia", "Interferenţe", "Psihologia - o necunoscută?" sau "Femeia în Biserică".

Tuturor acestora şi altora, necuprinse în prezentare, li se adaugă interviuri şi mărturii, articole de educare a simţului estetic şi a tradiţiilor populare.

Citește alte articole despre: revistă, Epifania, dialog ortodox

Ultimele din categorie