”Teologia cărţilor didactico-poetice - o viziune asupra creaţiei”

Educaţie

”Teologia cărţilor didactico-poetice - o viziune asupra creaţiei”

    • ”Teologia cărţilor didactico-poetice - o viziune asupra creaţiei”
      ”Teologia cărţilor didactico-poetice - o viziune asupra creaţiei”

      ”Teologia cărţilor didactico-poetice - o viziune asupra creaţiei”

Marti, 19 februarie 2013, la  Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, pr. George-Ovidiu Chiriţa a susţinut în şedinţă publică teza de doctorat ”Teologia cărţilor didactico-poetice - o viziune asupra creaţiei”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Teologie.

Preşedintele comisiei a fost pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, conducător ştiinţific a fost pr. prof. univ. dr. Petre Semen, tot de la Facultatea de Teologie ieşeană, iar referenţi au fost pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă-Universitatea „Babeş Bolyai“ Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Mihai-Valentin Vladimirescu-Universitatea din Craiova şi pr. conf. univ. dr. Constantin Preda-Universitatea din Bucureşti.    

Lucrarea de doctorat a pr. George-Ovidiu Chiriţa debutează cu un studiu etimologic legat de procesul și rezultatul creației, autorul introducându-ne apoi treptat, în viziunea despre creație în fiecare dintre cărțile didactico-poetice ale Vechiului Testament. În Cartea lui Iov, se relevă faptul că zămislirea este începutul creației, care însă nu se sfârșește odată cu moartea. În același timp, persoana lui Iov este privită ca model mesianic, ca om deplin, fidelitatea sa față de Dumnezeu fiind desăvârșită. Următorul capitol tratează Cartea Psalmilor, carte care oferă suport pentru învățături ca cea despre apofatismul și incognoscibilitatea divină, raportul între ființa și lucrările dumnezeiești, raționalitatea creației, sensibilitatea și năzuințele ei. Se observă cum Dumnezeu, în calitate de Creator și Proniator, în perspectiva statutului pe care i-l oferă omului, dorește o relație deschisă și profundă cu acesta condamnând încercările omului de a se ascunde de El.

În continuarea, lucrarea tratează Cartea Proverbelor lui Solomon, unde  ni se conturează cele două căi pe care omul le poate alege, cea spre Dumnezeu și cea împotriva Sa. Înțeleptul posedă știința priorităților și a ordinii, acumulând material și spiritual într-un ritm gradat, dar totodată durabil. Dumnezeu urmărește cu interes parcursul dreptului și îl sprijină, pentru ca în final să-i ofere nădejdea vieții veșnice. Ultimul capitol al lucrării ne inițiază în teologia Cărții Ecclesiastul, teologie care vorbește cu precădere despre creație. Ecclesiastul recomandă viața deschisă spre Dumnezeu și poruncile Sale, ca ceea ce vine după moarte să conțină speranță, deoarece omul nu poate fi inferior naturii neînsuflețite.

Întreaga comisie a apreciat lucrarea ca fiind rodul unor eforturi de cercetare de mare amploare şi calitate, La final, candidatul a primit titlul de doctor în Teologie, cu calificativul „Foarte bine“.