„Teoria și Practica Formării Religioase” – program de master în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași

22 Martie 2018 10:42 Educaţie

Acest program de master aprofundează ideea de educație și cultură națională printr-un frumos corolar multidisciplinar, atât din domeniul teologic cât și din alte domenii ale vieții, oferind particularități ale formării din și pentru valori.

Educația multidisciplinară a direcției de Master Teoria și Practica Formării Religioase pune în fața tinerilor - și nu numai - cunoștințele necesare pentru o bună orientare în viață.

Societatea românească contemporană este pusă față în față cu provocările ultimului secol: consumerismul, ideologizarea curentelor de opinie, pierderea identității de neam și de credință. Ne punem întrebarea dacă românul de astăzi – declarat ortodox – este pregătit să  țină piept acestui val?

Oferta educațională a acestei direcții de Master înzestrează creștinul ortodox cu suficiente cunoștințe încât acesta să aibă conștiința de neam și de credință vie și nestrămutată. Astfel, actualii sau viitorii preoți și profesori de religie sunt chemați să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe cu noi informații și să se edifice sufletește cu experiențe din diverse domenii, în acord cu valorile moralei creștine autentice.

Acest program de master aprofundează ideea de educație și cultură națională printr-un frumos corolar multidisciplinar, atât din domeniul teologic cât și din alte domenii ale vieții, oferind particularități ale formării din și pentru valori.

Viitori studenți beneficiari ai acestor studii de Master au şansa să cunoască și să conștientizeze moștenirea culturală și bogăția tradițiilor specifice spațiului Ortodoxiei românești; să studieze teologia dogmatică ortodoxă dintr-o abordare interconfesională; să își fixeze o parte din principiile educației religioase și ale catehezei; și să intre pe tărâmul dialogului dintre teologie, filosofie și științe.

Vă invităm să vă alăturați comunității noastre teologice intelectuale românești și să descoperiți viața și din alte unghiuri decât din acelea pe care le-ați vizualizat până acum!

Pentru mai multe detalii despre oferta educațională a Masterului nostru, vă invităm să ne vizitați pagina de Facebook Teoria și Practica Formării Religioase, sau să accesați următoarele contacte:

Nr. tel.: secretariat: 0232201328

Prof. Univ. Dr. Bolocan Carmen-Maria: 0744939114

Web: www.teologie.uaic.ro

Vă așteptăm la înscriere!

Ultimele din categorie