20 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae

Astăzi se împlinesc 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Dumitru Stăniloae. La 4 octombrie 1993 în jurul orei 23:00 se muta la viaţa veşnică cel mai mare teolog ortodox contemporan.  În cele ce urmează vă prezentăm câteva date biografice ale marelui teolog român:

Astăzi se împlinesc 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Dumitru Stăniloae. La 4 octombrie 1993 în jurul orei 23:00 se muta la viaţa veşnică cel mai mare teolog ortodox contemporan.  În cele ce urmează vă prezentăm câteva date biografice ale marelui teolog român:

1903 - S-a născut la 16 noiembrie 1903 la Vlădeni, judeţul Braşov, Dumitru, ultimul din cei cinci copii ai lui Irimie şi Reveca; mama era nepoată de preot.
1917 - La 10 februarie, pleacă la Braşov să urmeze cursurile Liceului confensional umanist „Andrei Şaguna".
1918 - I se oferă o bursă pentru clasa a IV-a de către „Fundaţia Gojdu".
1922 - Primeşte o bursă în cadrul Universităţii din Cernăuţi. Dezamăgit de manualele şi metodele scolastice, părăseşte Universitatea după un an.    
1923-1924 Urmează cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti.
1924 - în Postul Mare se întâlneşte cu mitropolitul Nicolae Bălan, care-i oferă o bursă la Centrul Mitropolitan din Sibiu.
1927 -Termină anul IV la Cernăuţi şi susţine licenţa în Teologie sub conducerea prof. Vasile Loichiţă, cu lucrarea „Botezul copiilor"; primeşte o bursă pentru studii de specialitate la Atena.
1928 - Toamna, susţine la Cernăuţi teza de doctorat „Viaţa şi opera patriarhului Dosoftei al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Româneşti". Centrul Mitropolitan din Sibiu îi oferă o bursă pentru Bizantinologie şi Dogmatică. Pleacă la München, urmând cursurile profesorului August Heisenberg, tatăl celebrului fizician.
1929 - Pleacă la Berlin şi Paris pentru studii şi documentare asupra operei originale a lui Grigorie Palama; la întoarcerea în ţară este încadrat profesor suplinitor, apoi provizoriu. 
1930 - Pleacă la Constantinopol pentru a cerceta şi copia opera teologică a lui Grigorie Palama; la 4 octombrie se căsătoreşte cu Maria (născută Mihu).
1931 - La 10 mai, i se nasc primii doi copii gemeni, Dumitru (care moare în septembrie 1931) şi Maria; la 8 octombrie, este hirotonit diacon.
1932 - La 25 septembrie este hirotonit preot. Apare la Sibiu Catolicismul de după război.
1933 - La 8 octombrie, se naşte Lidia, botezată de istoricul transilvănean Ioan Lupaş.
1934 - La 1 ianuarie este numit director al ziarului „Telegraful Român", funcţie îndeplinită până în 1945. Îl cunoaşte şi leagă o strânsă prietenie cu Nichifor Crainic.
1936 - în iunie, este numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcţie îndeplinită până în 1946.
1938 - Apare la Sibiu lucrarea fundamentală Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama.
1939 - Publică la Sibiu Ortodoxie şi românism.
1940 - Vara, România intră în al II-lea război mondial, armata însoţind trupele germane până la Volga. Se constituie, la iniţiativa poetului Sandu Tudor, grupul „Rugul aprins", din care făceau parte: Ierom. Ivan Kulighin, duhovnicul mitropolitului rus de Rostov (refugiat la Cernica), Ierom. Benedict Ghiuş, Ierom. Sofian Boghiu, Prof. Alex. Mironescu, poetul Vasile Voiculescu, Arh. Constantin Joja, Pr. Andrei Scrima, Ion Marin Sadoveanu. Întâlnirile periodice la mănăstirile Antim şi Cernica au constituit o înviorare duhovnicească a vieţii creştine în Bucureşti.
1942 - Apare la Sibiu „Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie ".
1943 - Apare la Sibiu Iisus Hristos sau restaurarea omului. 
1945 - La sfârşitul lunii aprilie, moare fiica Maria (Mioara). 
1946 -  I se cere să renunţe la rectoratul Academiei Teologice de către Mitropolitul Nicolae Bălan împotriva voinţei acestuia, la cererea lui Petru Groza; rămâne profesor în continuare până în 1947. Apare la Sibiu, Filocalia, vol. I.
1947 - Este transferat prin „chemare" la Facultatea de Teologie a Universității din Bucureşti, catedra de Ascetică şi Mistică. Locuieşte cu soția şi fiica în casa parohială a bisericii Sf. Gheorghe Vechi. Apare la Sibiu Filocalia vol. II.
1948 - Apare la Sibiu Filocalia, vol. III şi IV.
1949 - Catedra de Mistică fiind desfiinţată, rămâne profesor de Dogmatică pentru doctoranzi.
1950 - Participă la întâlnirile organizate de grupul „Rugul aprins", din care nu face parte.
1955 - La Sibiu, are loc un mare congres al preoţilor ortodocşi; Petru Groza, membru al prezidiului refuză să vorbească cu Pr. Stăniloae, fapt ce va avea consecinţe negative mai târziu. Are loc canonizarea Sfântului Calinic de la Cernica.
1958 - Începe un nou şi mare val de arestări în România, ca o condiţie a retragerii trupelor sovietice. Sunt arestaţi membri ai grupului „Rugul aprins". Este urmărit de Securitate. La 4 septembrie, percheziţie la domiciliul din Bucureşti. În 5 septembrie, ora 4.00 dimineaţa, este dus la închisoarea din strada Uranus, pentru o lună, apoi în strada Plevnei, pentru încă o lună. În 4 noiembrie, începe procesul înscenat caracteristic regimului comunist.
1959 - Este dus la Aiud, având printre alţi colegi de celulă pe preotul Lazarov, paroh în Dobrogea. Vreme de câteva luni este ţinut în regim de izolare totală. Lidia, fiica părintelui, naşte pe unicul nepot Dumitru Horia; fiind asistentă la catedra de Fizica a Universităţii din Bucureşti - prof. Hulubei - este obligată să părăsească Universitatea.
1961 - Toamna, este adus la Bucureşti pentru noi cercetări penale.
1962 - În martie, este readus la penitenciarul din Aiud. 
1963 - în ianuarie este eliberat din închisoare şi lucrează ca funcţionar la Sf. Sinod. În octombrie este reintegrat la catedră.
1965 - Este solicitat să scrie articole şi studii, de către cei care-1 cenzuraseră înainte (Departamentul Cultelor se pregătea să prezinte Occidentului imaginea unei libertăţi religioase).
1968 - Este invitat la Freiburg si Heidelberg, de profesorul Paul Miron, pentru conferinţe; primeşte acordul Departamentului Cultelor, ce urma politica schimbării imaginii României.
1969 - Conferenţiază la Oxford; leagă prietenie cu teologul Donald Allchin.
1971 - Merge la Vatican ca membru al delegaţiei B.O.R.
1973 - Apare la Bucureşti Uniatismul în Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului roman. Devine pensionar cu titlu de profesor onorar, rămânând profesor consultant pentru cursul de doctorat.
1976 - Apare la Bucureşti, Filocalia, vol. V. Este declarat „Doctor Honoris Causa" al Universităţii din Salonic.
1977 - Apare la Bucureşti Filocalia, vol. VI.
1978 - Apare la Bucureşti Tratatul de Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III şi Filocalia, vol. VII.
1979 - Apare la Bucureşti Filocalia, voi. VIII.
1980 - Apare la Bucureşti Filocalia, vol. IX; la Geneva, Dieu est Amour, traducere D. Nesser; la New York, Tehnology and the Church, traducere R. Berringer; la Atena, Rugăciune, libertate, sfinţenie. I se acordă premiul „Dr. Leopold Lucas" al Facultăţii de Teologie din Tübingen.
1981 - Este numit „Doctor Honoris Causa" al Institutului ortodox Saint Serge din Paris. Este premiat la Londra cu distincţia onorifică „Crucea Sf. Augustin din Canterbury", pentru merite teologice şi creştineşti. Apare la Paris Prière de Jesus et experience de Saint Esprit; la Bucureşti,Spiritualitatea ortodoxă şi Teologia morală ortodoxă, vol. II.
1982 - I se acordă titlul „Doctor Honoris Causa" al Facultătii de Teologie din Belgrad; în noiembrie, conferenţiază la New York, Boston, Detroit, Chicago, Washington. Apare la Bucureşti Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri, vol. I (traducere).
1985- Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. I, traducere H. Pitters; la Paris apare Le genie de l 'orthodoxie.
1986. Apare la Craiova, Spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă.
1987 -  Apare la Craiova, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu şi la București, Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, vol. II (traducere).
1990. Devine membru corespondent al Academiei Române. Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. II, traducere H. Pitters.
1991 - Devine membru titular al Academiei Române. Este numit ”Doctor Honoris Causa" al Facultăţii de Teologie din Atena. Apare la Craiova volumul Studii de Teologie dogmatică ortodoxă („Hristologia Sf. Maxim Mărturisitorul"; „Omul şi Dumnezeu"; Sfântul Simeon Noul 
Teolog, „Imnele iubirii dumnezeieşti") şi la Bucureşti, Sf. Chiril al Alexandriei, „Scrieri", vol. I (traducere).

1992 - Este numit „Doctor Honoris Causa" al Universităţii din Bucureşti.
1993 - Octombrie 4. A trecut la cele veşnice „Teologul dragostei creştine".

(Informații extrase din vol. Părintele Dumitru Stăniloae. Bio-bibliografie, semnat de Virginia Popa)

(Sursa: basilica.ro)

Ultimele din categorie