(Video) Hirotesia protosinghelului Hariton Negrea întru stareț al Mănăstirii Petru Vodă