(Video) Stihirile de la Doamne strigat-am, glas 2, după Macarie Ieromonahul