În ziua hramului, comunitatea parohială din Moara Nica va sărbători și centenarul

În acest an, de sărbătoarea hramului comunității sucevene din Moara Nica - Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe 8 noiembrie, - se împlinesc și 100 de ani de la strămutarea bisericii de lemn de la Bosanci în această localitate. Slujba va fi săvârșită cu acest prilej de Preasfințitul Părinte. Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți.

Menționăm că biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” este un locaș de cult ortodox construit în anul 1774 în satul Bosanci și strămutat în anul 1920 în satul Moara Nica din comuna Moara aflată în județul Suceava. Edificiul religios a fost inclus pe Lista monumentelor istorice de gradul B din anul 2015, la numărul 31, și are o vechime de 300 de ani.

Biserica de lemn din Moara Nica a fost construită în satul Bosanci prin contribuția credincioșilor.  Locașul de cult a fost înălțat de către meșterii populari Chiril Ungurean și Crăciun Cazac din Udești, din lemnul pădurii de stejar din apropiere. Inițial, hramul bisericii a fost Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Pe ancadramentul ușii de intrare se află o pisanie cu următorul text în limba română, cu caractere chirilice: „Această sfîntă biserică s-au făcut în al cincile(a) an de la venire(a) muscalilor în Moldova, în zilele preasfințitului Chir Gavrilă Mitropolitu(l) Moldovii leat 1774 iulie 8, fiind dichiu în Suceav(a) Macari(e) di la Voroneț. Meșteri au fost Chiril Ungurean și Crăciun Cazac di(n) Uidești, 1774”. Catapeteasma bisericii este și ea foarte veche, având inscripția următoare: „Această catapeteasmă s-au făcut cu cheltuiala satului Bosanci prin osîrdia preotului Ioan și Varlaam și am zugrăvit-o noi cucernicii robii lui Dumnezeu Antonie, Toader și Anania, 1788 în 2 mai s-au sfîrșit”.

În anul 1920, biserica de lemn a fost strămutată în satul Moara Nica, aflat în apropiere de Bosanci, care fusese înființat după Primul Război Mondial prin împroprietărirea unei părți a locuitorilor din Bosanci. I s-a schimbat hramul, cu acest prilej, în cel de ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Mutarea bisericii a determinat efectuarea unor modificări constructive: a fost desfăcut turnul clopotniță aflat deasupra pronaosului și transformat într-o construcție separate, a fost adăugată o turlă octogonală ascuțită deasupra naosului, s-a înlăturat peretele despărțitor dintre naos și pronaos și s-au căptușit pereții exteriori din bârne cu scânduri.

În anul 1933, bisericii i s-a adăugat un pridvor din scânduri pe latura de sud-vest. În 1948 s-a înlocuit acoperișul de draniță cu unul din tablă și s-a construit cafasul (balconul) din pronaos. În apropiere de biserică se găsește turnul clopotniță din lemn, ce inițial se afla deasupra pronaosului, fiind parte integrantă din corpul bisericii.  După Revoluția din decembrie 1989, în satul Moara Nica a fost construită o biserică de zid, mai încăpătoare, cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.  Ea se află la mică distanță de vechea biserică de lemn.

Biserica de lemn din Moara Nica este construită în totalitate din bârne de stejar, încheiate în „coadă de rândunică”. Pentru a proteja edificiul de intemperii, pereții din bârne au fost placați cu scânduri vopsite în culoarea verde deschis. Inițial acoperită cu draniță, biserica are în prezent învelitoare din tablă. Monumentul are formă dreptunghiulară, cu absida altarului pentagonală și decroșată față de restul corpului construcției și cu pridvor pe latura de sud-vest. Vechimea construcției este demonstrată de ancadramentul ușii de la intrare (pe care se află pisania) și de cele trei ferestre pătrate, rămase la dimensiunile inițiale.  În interior, biserica este împărțită în patru încăperi: pridvor, pronaos, naos și altar. Pridvorul construit în 1933 are formă pătrată. La intrarea în pronaos se află o ușă confecționată din trei scânduri masive de stejar, având elemente de feronerie decorate geometric. Deasupra ușii de la intrarea în pronaos se află pisania. Pronaosul are formă dreptunghiulară, având la partea superioară o boltă semicilindrică. Trei stâlpi cilindrici susțin cafasul; pe ei se sprijină o bârnă cioplită, ce separă pronaosul de naos. Naosul are și el o formă dreptunghiulară, cu o turlă octogonală construită înspre altar. Cele cinci ferestre de dimensiuni diferite sunt dispuse astfel: două pe latura nordică și trei pe latura sudică. Altarul are formă pentagonală și patru ferestre mici, iar în decroșurile de nord și de sud se află proscomidiarul și diaconiconul, fiecare cu câte o ferestruică.

La sărbătoarea hramului din acest an vor participa, alături de toți credincioșii comunității, reprezentanți ai Consiliului Județean, Prefecturii și Primăriei Suceava, credincioși din comuna Bosanci. Programul va fi următorul: sâmbătă, 7 noiembrie, ora 17:00 - Priveghere: Vecernie cu Litie și Utrenie, iar duminică, 8 noiembrie, ora 07:30 - Ceasurile, ora 08:30 - Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ora 09 - întâmpinarea Preasfințitului Părinte Damaschin, ora 09:30 - Sfânta Liturghie. (Preot Viorel Ciprian Pleșea, paroh al bisericii cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” - Moara)

Ultimele din categorie