„Ziua Școlii - ediția a II-a”, la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi

10 Martie 2021 14:00 Arhiepiscopia Iaşilor

Pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi, luna februarie a fiecărui an este una dedicată comemorării marii personalități care a fost Preotul Profesor Dr. Dumitru Furtună (26 febr. 1890 – 15 ian. 1965), cărturar de seamă, ctitor de instituții, folclorist și întemeietor al Școlii teologice din urbea dorohoiană.

Începând din anul 2020, la propunerea Părintelui Profesor Constantin Muha, pe atunci Director al instituției, a Consiliului Școlar al Elevilor și cu acordul Consiliului Profesoral, în preajma zilei de 26 februarie se organizează în cadrul instituției de învățământ activități și evenimente menite să ilustreze viața, opera și lucrarea marelui cărturar dorohoian, să facă cunoscute elevilor seminariști virtuțile și valorile care i-au ghidat existența și, de asemenea, să onoreze amintirea și faptele întemeietorului Școlii de la Răscruci, așa cum era numit Seminarul dintru începuturi.

În anul 2021 evenimentele așezate sub genericul Ziua Școlii - ediția a II-a, profund amprentate de mutarea la Domnul a celui „de-al doilea Părinte Furtună” – Părintele profesor Constantin Muha, vreme de un sfert de secol Director al Seminarului, ctitor de școală, mare filantrop și paroh la biserica „Sfântul Dumitru” și „Cuvioasa Parascheva” din localitate, și marcate de perioada pandemică pe care o traversăm, s-au suprapus cu programul „Școala Altfel”, așa încât, prin implicarea cadrelor didactice, pr. Apetrei Ionuț-Ștefan – spiritual, pr. Crețu Vasile-Ionuț – consilier educativ și pr. Pristavu Cosmin-Constantin, precum și a elevilor, s-au susținut următoarele activități:

  • Activitatea „Masa rotundă” desfășurată joi, 25 februarie, care a cuprins comunicări și mărturii ale profesorilor și elevilor din clasa a XII-a A cu privire la viața și opera Părintelui Furtună și la întemeierea Seminarului din Dorohoi, care a funcționat între anii 1923 – 1933, precum și la reînființarea și dezvoltarea acestuia în perioada cuprinsă între anii 1993 și 2020;
  • Vernisarea expoziției „Preot Profesor Dr. Dumitru Furtună”, care cuprinde fotografii, documente ale vremii, precum și opera integrală a Părintelui Furtună, lansată la Dorohoi în anul 2015, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, expoziție adăugată la cea prezentă în Paraclisul Seminarului, intitulată „In Memoriam Pr. Pr. Constantin Muha”. La finalul activității, elevii și părinți profesori au oficiat rânduiala Parastasului pentru vrednicul de pomenire Părintele Profesor Constantin;
  • Activitate de voluntariat, desfășurată în concordanță și cu Anul comemorativ și omagial 2021 în Patriarhia Română, intitulat „Anul Comemorativ al celor adormiți în Domnul, valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, în cadrul căreia elevi și cadre didactice au îngrijit mormântul Părintelui Dumitru Furtună aflat în cimitirul Eternitatea din Dorohoi;
  • Oficierea Sfintei Liturghii în data de 26 februarie, în Paraclisul Seminarului, răspunsurile la strană fiind oferite de elevii seminariști, la finalul căreia s-a oficiat rânduiala Parastasului pentru toți ctitorii, ostenitorii, binefăcătorii, absolvenții, elevii și profesorii adormiți întru Domnul, atât în Paraclis, cât și la mormântul Părintelui Dumitru.

Toate activitățile comemorative au fost realizate prin implicarea corpului profesoral și a elevilor seminariști și cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

În cuvântul de la finalul Parastasului oficiat în Paraclis, părintele director Petru-Georgel Chichioacă a apreciat organizarea activității Ziua Școlii – ediția a II-a, precum și evenimentele prin care au fost comemorați 131 de ani de la nașterea Părintelui Dumitru Furtună, evidențiind rolul și virtuțile cardinale ale celor doi mari ctitori ai „Școlii de la Răscruci”:

Părintele Furtună a fost un slujitor între slujitori, un preot de o valoare deosebită, un om cu foarte multe valențe și cu o capacitate intelectuală rar întâlnită în vremea sa și de aceea el a schimbat fața orașului nostru la vremea respectivă în multe aspecte, dar mai ales sub aspectul înviorării vieții duhovnicești, prin aceasta obligându-ne și pe noi, cei care continuăm activitatea începută de el și cu multă învrednicire de părintele Constantin Muha, care a făcut lucrul acesta pentru un sfert de secol. Suntem datori cu toții, elevi și profesori, să facem același lucru, să înțelegem în primul rând că Îi slujim lui Hristos, să întelegem că slujim o instituție, nu niște persoane și că, așa cum spune românul, „tot ce faci să faci ca pentru Dumnezeu”. Munca noastră trebuie să fie una de calitate, pentru că altfel ne asemănăm cu sluga care a primit talantul de la Dumnezeu și în loc să-l îmulțească pentru a-l spori, l-a îngropat.

Noi trebuie să procedăm cum ne-a învățat părintele Dumitru Furtună și după cum ne-a învățat părintele Constantin Muha, pe care nu mă feresc să-l compar cu părintele Furtună, pentru că a fost al doilea părinte Furtună al secolului în care trăim. Și de aceea, cei doi ne obligă pe noi cadrele didactice, dar si pe voi, elevii, să facem ceea ce trebuie pentru binele școlii, iar asta înseamnă o viață curată, o viață duhovnicească, dorința de a învăța și de a fi un om bun în viață.”

(Pr. Prof. Pristavu Cosmin-Constantin)

Ultimele din categorie