Arhim. Melchisedec Velnic a împlinit 20 de ani de stăreţie

Vineri, 7 decembrie 2012, arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, a împlinit 20 de ani de când păstoreşte una dintre cele mari şi mai cunoscute aşezări monahale din ţara noastră.

Arhim. Melchisedec Velnic s-a născut în anul 1961, în comună Cepleniţa din judeţul Iaşi, primind la botez numele de Mihai. A urmat cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ  în perioada  1979-1984,  şi  ale Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti,  între anii 1985-1989. Urmând chemării tainice a lui Dumnezeu, după terminarea studiilor, a îmbrăţişat viaţa monahală, parcurgând diferitele etape ale nevoinţelor şi rânduielilor călugăreşti, după cum urmează:  la data de 1 iulie 1989 a fost  închinoviat la Mănăstirea Putna, în 7 septembrie 1989 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Putna de arhim. Iachint Unciuleac,  cu numele Melchisedec, în 10 septembrie 1989 a fost hirotonit ierodiacon de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, în 15 august 1990 a fost hirotonit ieromonah de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în 7 decembrie 1992 a fost hirotesit protosinghel de Preasfinţitul Gherasim Putneanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor din acea vreme, în 7 decembrie 1992, în urma alegerii de către soborul mânăstirii,  a fost numit stareţ al Mănăstirii Putna de către Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor,  în 7 martie 1993 a fost hirotesit arhimandrit tot de IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, iar din 1 mai 1997 devine exarh al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

"Mai întâi de toate îi sunt recunoscător Bunului Dumnezeu"

Printre lucrările importante realizate de arhim. Melchisedec Velnic la Mănăstirea Putna se numără înfiinţarea Schitului "Sfântul Prooroc Ilie" din Sălaş  şi a Schitului "Acoperământul Maicii Domnului" din Muntele 12 Apostoli, continuarea şi definitivarea lucrărilor de refacerea a schiturilor Sihăstria Putnei, Daniil Sihastru, Pojorâta, redeschise în timpul stăreţiei părintelui arhim. Iachint Unciuleac, pictarea din nou a bisericii voievodale a mănăstirii, construirea a două corpuri de chilii pentru călugării mănăstirii,  coorganizarea împreună cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi cu Consiliul Judeţean Suceava al manifestărilor din anul omagial „Ştefan 500. 1504-2004” , refacerea arhondaricului „Mitropolit Visarion Puiu”  şi construirea arhondaricului şi bisericii „Sfântul Nicolae”, înfiinţarea, în anul 2005, a Centrului de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” şi organizarea, în cadrul centrului a Simpozionului anual de istorie „Colocviile Putnei”  , înfiinţarea, în anul 2006, a Fundaţiei „Credinţă şi Creaţie” şi organizarea de ediţii ale Simpozionului anual pe teme umanistice,  înfiinţarea de ateliere de pictură, sculptură, de aurit şi argintat  obiecte de cult, în care lucrează vieţuitorii mânăstirii,  organizarea de tabere de iconografi , invitarea şi găzduirea preoţilor, monahilor, elevilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei în pelerinaj la Mănăstirea Putna, găzduirea şi organizarea de tabere creştine de vară pentru tineret (consfătuiri naţionale ASCOR), recuperarea obiectelor de patrimoniu luate de la mănăstire în perioada comunistă şi recuperarea unor importante  proprietăţi ale mănăstirii confiscate în perioada comunistă.   

"Pentru toţi aceşti ani care au trecut din 1992 şi până acum, mai întâi de toate îi sunt recunoscător Bunului Dumnezeu, care mi-a călăuzit paşii, Maicii Domnului, care m-a chemat în această sfântă mănăstire şi măritului Voievod Ştefan, care m-a primit ca stareţ. De s-a făcut ceva bun în aceşti 20 de ani, a fost cu mila, cu darul şi cu ajutorul lui Dumnezeu, iar de s-au făcut şi greşeli, acestea sunt ale mele. Toate le-am văzut ca pe un dar de la Dumnezeu şi gândul meu se îndreaptă cu recunoştinţă către toţi cei care mi-au fost alături, printre care Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, Preasfinţitul Episcop-Vicar Gherasim Putneanul, şi părintele stareţ Iachint Unciuleac, aceştia din urmă trecuţi la Domnul, care mi-au călăuzit paşii şi mi-au dat din smerenia şi din frumuseţea vieţii lor duhovniceşti, chiar dacă eu nu m-am ridicat niciodată la măsura lor. Însă atât timp cât voi trăi, nădăjduiesc să le urmez exemplul personal pe care l-au lăsat tuturor:de smerenie, de cuminţenie, de ascultare, de slujire a Bisericii şi de jertfire pentru obştea monahală a Putnei, cât şi pentru obştea cea întreagă a neamului nostru", a declarat stareţul Putnei la acest moment aniversar.

De la același autor

Ultimele din categorie