Ctitor-înnoitor de mănăstire şi de suflete

Mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a părintelui arhimandrit Teofil Lefter, fost stareţ al Mănăstirii Pângăraţi din judeţul Neamţ (1996-2012), duminică, 5 februarie 201.

Am aflat cu multă durere că în seara praznicului Întâmpinării Domnului (2 februarie 2012) a trecut din această lume arhimandritul Teofil Lefter, stareţul Mănăstirii Pângăraţi din judeţul Neamţ. Sufletul părintelui arhimandrit Teofil Lefter a fost întâmpinat de Hristos Dumnezeu în Împărăţia Sa cea veşnică, după ce a rostit şi el cuvântul Dreptului Simeon: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace…

Născut la data de 7 martie 1959 în localitatea Letea, jud. Bacău, părintele Teofil a pornit în anii â80 ai veacului trecut pe drumul nevoinţelor călugăreşti în obştea Mănăstirii Bistriţa de Neamţ, sub ascultarea arhimandritului Ciprian Zaharia. După anul 1990 a fost transferat la Mănăstirea Pângăraţi, ctitorită de domnitorul Alexandru Lăpuşneanu în secolul al XVI-lea, pentru a ajuta la ridicarea din ruină şi din multele umilinţe la care fusese supusă această aşezare monastică în timpul regimului comunist. Ca vieţuitor în obştea Pângăraţilor, iar din anul 1996 vrednic şi harnic stareţ al acestei mănăstiri, părintele Teofil, împreună cu obştea mănăstirii, a muncit cu exemplară dăruire şi jertfelnicie pentru ca aşezarea monahală să revină la frumuseţea ei de odinioară.

În anul 2002, în ziua de 6 mai, ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei am resfinţit biserica voievodală restaurată, dar şi locul zidirii noului lăcaş de închinare. După opt ani de muncă jertfelnică, biserica măreaţă ctitorită de stareţul Teofil a fost terminată, arătând prin frumuseţea ei credinţa vie şi lucrătoare, mărturisită de o obşte pilduitoare şi de mulţi credincioşi darnici.

Noua biserică a Mănăstirii Pângăraţi arată dragostea şi evlavia monahilor, a ctitorilor şi binefăcătorilor ei faţă de toţi Sfinţii Români, între care strălucesc Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi, canonizaţi de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alţi sfinţi nemţeni, la propunerea Noastră, în anul 2008. Cu prilejul sfinţirii noii biserici de la Pângăraţi am recunoscut şi evidenţiat multele osteneli şi vrednicii ale noului ctitor al Mănăstirii Pângăraţi, părintele stareţ Teofil Lefter, acordându-i, în semn de preţuire şi binecuvântare, Crucea patriarhală pentru clerici.

Arhimandritul Teofil Lefter nu a construit doar biserica de zid de la Pângăraţi, corpuri de chilii, clopotniţa şi celelalte dependinţe ale chinoviei, ci a zidit cu dragoste unită cu multă trudă duhovnicească şi Biserica din sufletele multor călugări şi a numeroşilor pelerini care veneau şi-l căutau pentru dezlegarea păcatelor, pentru cuvânt de învăţătură, iar unii şi pentru ajutor material. Astfel, părintele Teofil a desfăşurat o activitate misionară luminată de evlavie şi credinţă, dovedind faptul că a fost un slujitor bun şi credincios, care a înmulţit talanţii primiţi de la Dumnezeu.

În aceste momente de întristare pentru obştea Mănăstirii Pângăraţi, pentru fiii duhovniceşti ai părintelui Teofil, pentru credincioşii pelerini ai acestei mănăstiri nemţene, vă îndemnăm să pomeniţi în rugăciuni pe ctitorul înnoitor al Mănăstirii Pângăraţi, aducându-vă aminte cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice: Nu vă întristaţi ca şi cei ce nu au nădejde! (cf. I Tesaloniceni 4, 13).

Ne rugăm Mântuitorului Hristos cel Înviat din morţi să aşeze sufletul arhimandritului Teofil Lefter întru Împărăţia Sa, acolo unde drepţii ca luminătorii strălucesc, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi!

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părinteşti condoleanţe şi binecuvântări pentru obştea îndurerată,

† Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

De la același autor

Ultimele din categorie