Înscrierea pentru ora de Religie este un act de mărturisire publică a credinţei

2 Martie 2015 02:36 Patriarhia Română

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a subliniat importanţa orei de Religie pentru creşterea duhovnicească a copiilor.

Biserica Ortodoxă s-a aflat ieri, 1 martie 2015, în Duminica Ortodoxiei. Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală a fost oficiată de Patriarhul României. După citirea Pericopei Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetele 43-51, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură. La finalul cuvântului său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat importanţa orei de Religie pentru creşterea duhovnicească a copiilor.

Înscrierea pentru ora de Religie este un act al iubirii noastre faţă de Hristos

„Iubiţi credincioşi, un mod deosebit de mărturisire a credinţei astăzi într-o lume din ce în ce mai secularizată este şi frecventarea orei de Religie la şcoală şi deci, înscrierea pentru a frecventa ora de Religie la şcoală acum după ce Curtea Constituţională a României, prin decizia sa din noiembrie 2014, a spus că pentru a frecventa ora de Religie cei care doresc să urmeze ora de Religie trebuie să se înscrie: copiii majori sau părinţii copiilor sau tutorele legal instituit. Ca atare, înscrierea pentru ora de Religie este un act de credinţă, de mărturisire publică a credinţei, a iubirii noastre faţă de Hristos şi a dorinţei noastre de a creşte spiritual. Biserica a botezat copiii pe care părinţii i-au născut şi i-au adus să fie botezaţi. Dacă Biserica a botezat copiii înseamnă că are şi datoria de a-i creşte în credinţă”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Participarea la ora de Religie este o creştere duhovnicească şi intelectuală în credinţă

„Există o creştere sau o formare duhovnicească a copiilor în credinţă în familie în primul rând. Există o formare duhovnicească a copilului sau o creştere a copiilor şi prin participarea la slujbe în Biserică prin viaţa liturgică, mai ales prin împărtăşirea lor, dar este nevoie şi de o formare duhovnicească şi intelectuală a copiilor la şcoală, împreună cu alţi copii şi în dialog cu alte cunoştinţe, cu alte discipline pe care le studiază sau le învaţă copiii la şcoală. Ca atare, participarea la ora de Religie este deodată o creştere duhovnicească şi intelectuală în credinţă, întărirea comuniunii cu ceilalţi copii şi o mărturisire a legăturii care există între cunoaşterea duhovnicească şi cunoaşterea ştiinţifică. De aceea, ieri, 28 februarie 2015, la Reşedinţa Patriarhală de aici din Bucureşti s-a întâlnit Consiliul Consultativ al Cultelor din România. Consiliul Consultativ al Cultelor cuprinde Bisericile creştine din ţara noastră, Cultul Mozaic şi Cultul Musulman şi împreună a adresat un apel şi anume, apelul numit Lumină pentru viaţă. Importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor.

Copiii care învaţă Religia la şcoală învaţă că iubirea lui Dumnezeu faţă de om se arată şi prin darurile pe care El le-a creat în natură

„În concluzie, putem spune că toţi copiii şi tinerii care participă la ora de Religie învaţă că universul, cerul şi pământul nu sunt produsul întâmplării, ci sunt darul înţelepciunii şi iubirii lui Dumnezeu pentru om. Întreg universul este un limbaj al lui Dumnezeu de comunicare cu omul. Când omul descoperă legi în natură el doar le descoperă, dar nu le-a făcut el, ci Creatorul. De aceea, cercetarea universului înseamnă descoperirea gândirii lui Dumnezeu arătată în creaţia Sa, în lumea creată de El. Copiii care învaţă Religia la şcoală învaţă că iubirea lui Dumnezeu faţă de om se arată şi prin darurile pe care El le-a creat în natură. Noi ne hrănim cu fructele pământului pentru că şi pământul şi noi primim lumină de la soare. Respirăm aerul creat de Dumnezeu şi gustăm din apa pe care Dumnezeu a creat-o ca să fie spre sănătatea şi viaţa noastră pe pământ. Deci, tot ceea ce ne înconjoară, toată existenţa care ne înconjoară este dar de la Dumnezeu. De aceea, rugăciunea de recunoştinţă, de mulţumire este cea mai importantă activitate a omului”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Copilul învaţă la ora de Religie că orice faptă bună izvorâtă din iubire smerită şi milostivă nu piere niciodată

„De asemenea, copiii învaţă la ora de Religie că omul nu este un simplu animal evoluat, ci este o fiinţă inteligentă, liberă şi iubitoare, creată după chipul lui Dumnezeu cel înţelept, liber şi iubitor. Mai învaţă că omul nu este un animal superior, ci este o persoană creată după chipul Persoanelor veşnice ale Sfintei Treimi şi fiecare om este chemat la iubire veşnică, la comuniune cu Dumnezeu. Deci, la ora de Religie copilul şi tânărul învaţă că nu mormântul este ultimul cuvânt asupra vieţii, ci Învierea şi viaţa veşnică în iubirea lui Dumnezeu. Copilul învaţă la ora de Religie că orice faptă bună izvorâtă din iubire smerită şi milostivă nu piere niciodată pentru că iubirea adevărată nu piere niciodată. Ea rămâne în memoria şi binecuvântarea lui Dumnezeu şi fiecare faptă bună săvârşită în timpul vieţii trecătoare are o valoare veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea, ora de Religie nu poate fi înlocuită cu nimic, cu nicio altă ştiinţă pentru că de fapt ştiinţa cea mai profundă este ştiinţa legăturii noastre cu Dumnezeu cel veşnic Care ne-a creat pentru viaţă veşnică, pentru iubire şi fericire veşnică în Împărăţia Preasfintei Treimi, spre slava lui Dumnezeu şi spre a noastră mântuire! Amin !”, a conchis Patriarhul României.

Curtea Constituţională a României a decis (Decizia nr 669/2014) că participarea la ora de Religie se face numai în baza unei cereri scrise a elevului major, a părintelui sau a tutorelui elevului minor.

Cererea tip se poate găsi la şcoală sau se poate descărca de aici.

Ultimele din categorie