Ai vorbit de rău pe cineva? Binecuvântează-l!

Pateric

Ai vorbit de rău pe cineva? Binecuvântează-l!

    • călugăr discutând cu credincioase
      Ai vorbit de rău pe cineva? Binecuvântează-l! / Foto: Tudor Zaporojanu

      Ai vorbit de rău pe cineva? Binecuvântează-l! / Foto: Tudor Zaporojanu

Ai pizmuit? Roagă-te pentru binele celui pe care l-ai pizmuit. Te-ai trufit? Smereşte-te. Mărturiseşte-ţi fiecare păcat, fără a tăinui nimic, părintelui tău sau unui stareţ credincios, evlavios, neagonisitor; păzeşte poruncile pe care le-a poruncit Dumnezeu, şi te vei mântui.

Ai grăit de rău pe cineva? Binecuvântează-l. Ai făcut pagubă cuiva? Plăteşte-i. Ai desfrânat? Plângi, suspină din adânc, încetează a mai păcătui, omoară-ţi carnea, usucă-ţi trupul şi roagă-te neîncetat. Te-ai trufit? Smereşte-te. Ai pizmuit? Roagă-te pentru binele celui pe care l-ai pizmuit. Mărturiseşte-ţi fiecare păcat, fără a tăinui nimic, părintelui tău sau unui stareţ credincios, evlavios, neagonisitor; păzeşte poruncile pe care le-a poruncit Dumnezeu, şi te vei mântui.

Mâna lui Dumnezeu te-a zidit, omule: ruşinează-te măcar de chipul în care ai fost zidit, şi nu te arunca spre pofte dobitoceşti.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, p. 156)