Instalarea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, noul Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului

17 Iulie 2017 17:38 Arhiepiscopia Aradului

Ceremonia de instalare a Preasfinţitului Părinte Emilian Crişanul, noul Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc duminică, 16 iulie, imediat după oficierea Sfintei Liturghii, în Catedrala Veche Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Arad.

Sute de credincioși bănățeni au participat în Duminica a 6-a după Rusalii, la Catedrala Veche ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Arad, la ceremonia de instalare a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Ceremonia a început încă din seara zilei 15 iulie prin săvârșirea Vecerniei de către P.S. Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, în prezența I.P.S. Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Sfânta Liturghie din 16 iulie 2017 a fost oficiată de IPS Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu: IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Lucian, Episcopul Caransebeșului, PS Sofronie, Episcopul Oradiei, PS Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, PS Siluan, Episcopul Român Ortodox al Ungariei, PS Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și PS Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Omilia din cadrul Sfintei Liturghii a fost rostită de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a explicat pericopa evanghelică ce relatează minunea vindecării slăbănogului din Capernaum (Matei 9, 1-9), evidențiind faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este doctor al trupurilor noastre, dar mai presus de orice, El este Duhovnicul Care vindecă sufletele noastre de păcatele care ne îngreuiază viața și ne îndepărtează de la progresul nostru duhovnicesc.

Răspunsurile la slujbă au fost oferite de către Corul de tineret al Catedralei Vechi, dirijat de către conf. univ. dr. Mircea Buta.

După Liturghie a avut loc Ceremonia de instalare a Preasfinţitului Părinte Emilian Crişanul. La eveniment au fost prezenți oameni de cultură, deputaţi şi senatori, reprezentanții celor două Universități arădene și ai administrației judeţene, municipale şi comunale din Județul Arad, protopopii celor patru protopopiate, teologi şi seminarişti, tineri și copii.

Actul patriarhal de confirmare a fost citit de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Apreciind că Preasfințitul părinte Episcop-vicar Emilian, în cei 26 de ani de viață monahală și 18 ani de slujire preoțească și 8 ani de slujire arhierească, precum și în ascultările de slujitor, duhovnic, exarh în Arhiepiscopia Iașilor și Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului a dovedit dăruire și vocație pentru viața monahală și slujirea preoțească și arhierească, statornicie în desfășurarea activităților misionare, de asistență religioasă și socială (…) Preasfinția Sa întrunește condițiile statutare pentru a fi propus în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului (…).

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop-vicar Emilian Crișanul mantia, crucea, engolpionul, camilafca şi cârja.

Primiţi această cârjă episcopală spre a păstori turma cuvântătoare a lui Hristos dinArhiepiscopia Aradului, cea încredinţată Preasfinţiei Voastre. Pentru cei ascultători să le fie toiag de sprijin şi de întărire, iar pentru cei neascultători şi nestatornici toiag de deşteptare şi de îndreptare.

Din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a înmânat Preasfințitului Emilian o cruce de binecuvântare, ca semn al aprecierii activităţii desfășurate în ogorul Bisericii, precum și ca îndemn de a păstori cu multă râvnă credincioșii din eparhia Aradului.

În continuare, secretarul de stat pentru culte, domnul Victor Opaschi, a transmis mesajul adresat P.S. Emilian Crișanul, în care a apreciat întreaga activitate desfășurată de Preasfinția Sa, îndeosebi pentru promovarea valorilor culturale și patrimoniale din eparhiile în care și-a desfășurat activitatea.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a rostit un cuvânt de bun venit noului Episcop-vicar, în numele clerului, protopopilor din Eparhie și a ostenitorilor de la Centrul Eparhial, arătând totodată bunele legături ce au existat dintotdeauna între cele două eparhii, a Râmnicului, de unde vine P.S. Părinte Emilian și cea a Aradului.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a vorbit despre activitatea desfășurată în cei 18 ani de slujire, în mai multe planuri de activitate: teologic, cultural, administrativ, social, atât ca slujitor al Sfântului Altar, cât și ca dascăl în școlile teologice de la Iași și Craiova. La final, a adus mulţumiri părinților săi trupești, duhovnicilor și dascălilor care au contribuit la formarea sa duhovnicească și intelectuală.

Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales prin vot secret, în şedinţa din 4 iulie 2017, pe Preasfințitul Părinte Episcop vicar Emilian Lovișteanul ca Episcop vicar pentru Arhiepiscopia Aradului cu 43 de voturi din 46 de voturi valid exprimate.

Sursa: basilica.ro

Ultimele din categorie