Bucuria în Taina Căsătoriei

6 Septembrie 2016 23:55 Stil de viaţă

Cu  ajutorul lui Dumnezeu cel în Treime laudat, în această toamnă, Asociaţia Tineretul Ortodox Român (ATOR), filiala Piatra Neamţ, având binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul  Moldovei şi Bucovinei, şi sprijinul Protopopiatului Piatra Neamţ, organizează, în perioada 16-18 septembrie 2016, evenimentul „Tânărul din Petrodava“ (ediţia a II-a), având ca temă căsătoria ca „Taină a iubirii“. 

În timpul celor trei zile pe care le vor petrece în Piatra Neamţ, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie, la sesiuni de lucru şi conferinţă, precum şi la un bogat program sportiv.

Căsătoria formează o diadă eclezială, instituie, după Sfântul Apostol Pavel şi Sfântul Ioan Gură de Aur, o „biserică familială“. „Când bărbatul şi femeia se unesc în căsătorie, ei nu mai par ceva pământean, ci chip al lui Dumnezeu însuşi“. Acest cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur ne face să vedem în căsătorie o icoană vie a lui Dumnezeu, o „teofanie“. Clement al Alexandriei merge foarte departe în concepţia sa: „Cine sunt cei doi, uniţi în numele lui Hristos, în mijlocul cărora este Domnul? Nu sunt bărbatul şi femeia uniţi de Dumnezeu?“. El pune totuşi o condiţie: „Îi depăşeşte pe oameni cel ce s-a străduit să trăiască în căsătorie... şi să rămână nedespărţit“.

„Căsătoria este sfântă“, fiindcă ea anticipează Împărăţia şi constituie deja o „microbasileia“ (mică Împărăţie), chipul ei profetic. Anamneză (amintirea) raiului este mai mult decât o simplă aducere-aminte, harul ei răscumpărat explică o bucurie cu totul aparte, inerentă nunţii: „Să ne bucurăm şi să ne veselim“, „Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului!“ (Apoc. 19, 7-9). „Femeia aduce soţului său împlinire şi mângâiere neîncetată“, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Slujba cununiei repetă în mod constant acest lucru şi declară fără echivoc: „pentru ca să se veselească ei“, „să vină peste ei bucuria“, Isaie, dănţuieşte“, „şi tu, mireasă, să te veseleşti ca Rebeca... veselindu-te cu bărbatul tău“. Am putea chiar presupune intuitiv că fără iubirea conjugală a primului cuplu, chiar Paradisul ar fi pierdut ceva din deplinătatea lui şi n-ar mai fi fost Paradis! „Memorialul“ Tainei „îşi aminteşte“ şi de Paradis şi de Împărăţie, aducând vieţii de pe pământ ceva din starea paradisiacă. La Cana Galileei, în casa primului cuplu creştin, Cuvântul Hristos Domnul şi Duhul Sfânt sunt Cei care prezidează sărbătoarea şi de aceea se bea vinul. Paul Evdokimov vorbeşte despre un vin miraculos dătător al unei bucurii care nu mai este de pe acest pământ. Este „beţia trează“ de care spune Sfântul Grigorie de Nyssa şi de care erau „acuzaţi“ Sfinţii Apostoli în ziua Cincizecimii. Cincizecimea conjugală face „toate lucrurile noi“. Legământul lui Dumnezeu cu poporul Său este un legământ conjugal. Ierusalimul este împodobit cu nume ca: logodnica lui Dumnezeu şi mireasa Mielului. Slujba cununiei îl menţionează în special pe Isaia căci el cântă bucuria divină: „Şi nu ţi se va mai zice ţie: «Alungată» şi ţării tale: «Pustiită», ci tu te vei chema «Întru tine am binevoit» şi ţara ta: «Cea cu bărbat», că Domnul a binevoit întru tine şi pământul tău va avea un soţ. Şi în ce chip se însoţeşte flăcăul cu fecioara, Cel ce te-a zidit Se va însoţi cu tine, şi în ce chip mirele se veseleşte de mireasă, aşa Se va veseli de tine Dumnezeul tău!“ (Isaia 62; 4-5). Bucuria Tainei se ridică la nivelul bucuriei dumnezeieşti. Am încercat în câteva rânduri să arătăm bucuria care îi însoţeşte pe tineri în Taina Căsătoriei, de aceea pentru a putea exprima împreună gânduri şi idei, aşteptăm tinerii din Moldova să participe  la acest eveniment ce include un program diversificat. Acest proiect este realizat cu sprijinul Primăriei Piatra Neamţ şi al Consiliului Judeţean Neamţ. Rugăm tinerii cu vârsta între 12 şi 35 ani să se înscrie la adresa:  www.facebook.com/ator.neamt. (Pr. Iustin Rotariu)

Ultimele din categorie