Trei noi posturi didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi

5 Iulie 2017 17:39 Educaţie
 

În zilele de 30 iunie şi 1 iulie s-au desfăşurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi concursurile pentru ocuparea a trei posturi didactice.

Pentru postul de profesor universitar la disciplina Teologie Dogmatică şi Simbolică a candidat domnul Vasile Cristescu, doctor în Teologie al Universităţii din Heidelberg, Germania, care până în prezent a ocupat postul de conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Comisia de concurs s-a întrunit sub preşedinţia pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, şi a fost formată din pr. prof. dr. Ştefan Buchiu şi pr. prof. dr. Vasile Răducă, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, pr. prof. dr. Valer Bel, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi pr. prof. dr. Aurel Pavel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Atât prelegerea publică, cu titlul „Cinstirea sfinţilor după învăţătura ortodoxă: Sfinţenia absolută a lui Dumnezeu şi sfinţenia omului. Comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii, cale spre sfinţenia umană”, cât şi contribuţiile ştiinţifice ale candidatului s-au bucurat de aprecierea comisiei, aceasta considerând în unanimitate că domnul Vasile Cristescu îndeplineşte toate criteriile pentru ocuparea postului de profesor universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Pentru postul de conferenţiar la disciplina Practică liturgică şi pastoraţie a candidat pr. Adrian Lucian Dinu, lector şi preot spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă ieşene. În faţa comisiei de concurs, conduse de pr. prof. dr. Gheorghe Popa, în calitate de preşedinte, şi formate din pr. prof. dr. Vasile Gordon, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, pr. prof. dr. Vasile Stanciu şi arhim. prof. dr. Teofil Tia, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi pr. prof. dr. Viorel Sava, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, candidatul a susţinut prelegerea cu tema „Evanghelie şi pastoraţie ortodoxă în context multicultural”. În urma audierii prelegerii şi a analizării contribuţiilor ştiinţifice în domeniul Teologiei practice, comisia de concurs a decis acordarea titlului didactic de conferenţiar universitar părintelui dr. Adrian Lucian Dinu.

Cel de al doilea post de conferenţiar scos la concurs a fost pentru disciplinele Studiul desenului şi formelor; Studiul culorii şi picturii; Noţiuni de estetică şi teoria artei, în cadrul Specializării Artă Sacră a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”. Comisia de concurs, condusă de pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, a fost alcătuită din reputaţi specialişti din domeniul Artelor vizuale: prof. dr. Nicolae Man, de la Facultatea de Arte Plastice a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, prof. dr. Valentin Sava, Facultatea de Arte Vizuale şi Design a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi, conf. dr. Marcel-Gheorghe Muntean, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi conf. dr. Adriana-Maria Micu, de la Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi. Pentru ocuparea acestui post a candidat doamna Georgeta Merişor Dominte, lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, care a susţinut prelegerea „Contrastele şi armoniile cromatice în creaţia artistică laică şi religioasă”. Coroborând calitatea prelegerii cu performanţa ştiinţifică şi didactică de până în prezent, comisia de concurs a decis ocuparea de către doamna Georgeta Merişor Dominte a postului de conferenţiar scos la concurs.

Potrivit pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, scoaterea la concurs a celor trei posturi didactice reprezintă o concretizare a programului conducerii şi a corpului profesoral al facultăţii de promovare, cu binecuvântarea şi susţinerea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, a excelenţei în cercetarea şi educaţia teologice româneşti. Ocuparea acestor posturi de către persoane cu o temeinică pregătire în domeniu, cu îndelungată experienţă la catedră şi care au manifestat implicare în viaţa Bisericii confirmă misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi de a fi atât un mediu al formării intelectuale, cât şi al celei duhovniceşti a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor săi. (Lect. dr. Constantin Iulian Damian, Director de Departament)

Ultimele din categorie