Viața este un spectacol fascinant

O seară dedicată ȋntrebărilor poate prea puțin rostite ȋn spațiul public, despre prezența noastră de ființe cugetătoare la întâlnire cu raționalitatea Universului (manifestă de la scala dimensiunilor macrocosmice și până la adâncul descoperit prin plonjare în intimitatea materiei) care se arată inteligibilă, și care cere nu doar investigare științifică, ci, deopotrivă, pătrundere duhovnicească, despre om şi despre natură, despre pămȃnt şi despre cosmos, despre cercetarea ştiințifică şi despre contemplarea teologică! Vă invităm joi 19 noiembrie, ȋncepȃnd cu ora 18,00, ȋn Aula ,,Gheorghe Asachi” (ȋn corpul A al Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 11) la o împreună ȋntȃlnire  și dezbatere, deschisă tuturor celor care au curajul și bucuria lăuntrică să își pună întrebări adânci.

Vă vor incita către dezbatere invitații, domnul Cristian Romȃn, senior editor la Revista Ştiință şi Tehnică şi părintele Răzvan Andrei Ionescu de la Centrul Ortodox de Cercetări și Studii “Dumitru Stăniloae” din Paris. Iată câteva repere din ceea ce va constitui preocuparea acestei seri, sperăm, de excepție. Frumusețea naturii și a legilor ei, precum și raționalitatea a ceea ce se lasă pătruns ca inteligibilitate a cosmosului, valorile de caracter necesare în a răzbate prin efortul cunoașterii științifice, toate acestea interpelează conștiința căutătorului de înțelegere din spațiul științelor. Investigarea actuală nu exclude însă și o contemplare a omului de știință, precum și manifestarea unor forme de credință care, chiar dacă nu sunt credința religioasă pe care o știm, deschid către simțirea Tainei lumii. Toate acestea pot intra în dialog cu deslușirea rațiunilor duhovnicești spre care ne deschide viața Bisericii. Mari oameni de știință mărturisesc frumusețea contemplării venite prin exercițiul actual al științelor și rolul acestora în deslușirea unor repere privind condiția umană în univers.

„Cunoaşterea izolată obţinută de un grup de specialişti într-un câmp restrâns nu are nici o valoare în ea însăşi; ea nu are valoare decât în sinteza care o reuneşte cu restul cunoaşterii, şi doar în măsura în care contribuie cu adevărat în această sinteză la a răspunde întrebării: cine suntem?ˮ (Erwin Schrodinger)

„Lucrul cel mai frumos pe care îl putem trăi este tainicul. Este simțământul care stă la leagănul adevăratei arte și științe. Cine nu îl cunoaște, cel care nu se mai poate mira, acela este, pentru a spune așa, mort, iar ochii săi sunt închiși.ˮ (Albert Einstein)

„Într-o anumită epocă ştiinţa era celebră pentru ușile pe care le-a închis, pentru universurile pe care le-a suprimat, pentru revendicările religioase pe care le-a arătata ca false. Astăzi, în loc de asta, întâlnim o ştiinţă care deschide ferestre către o realitate bogată şi tainică.ˮ (Philip Clayton)

De la același autor

Ultimele din categorie