Corul „Armonia”, în concert la Traunreut și München

Sâmbătă, 9 decembrie 2017, corul „Armonia” al Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Domnului” din München a susținut, pentru membrii Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi“ din Traunreut, un concert de colinde, în noua biserică de lemn a comunității. Duminică, 17 decembrie 2017, corul „Armonia” va susține un concert de colinde în biserica folosită de către Parohia „Nașterea Domnului” din München, în prezența PS Sofian Brașoveanul.

Întâmpinați cu un cuvânt de salut și cu multă căldură sufletească din partea pr. paroh Constantin Bartok, membrii corului au adus bucuria în sufletele credincioșilor din Traunreut, vestindu-le „singurul lucru nou sub soare”, Întruparea Fiului lui Dumnezeu. La sfârșitul concertului, pr. prot. Alexandru Nan a adresat celor prezenți un scurt cuvânt de învățătură, vorbind despre importanța colindelor, aceste creații izvorâte din Sfânta Scriptură, considerate pe bună dreptate niște „prelungiri” ale imnelor liturgice. Pr. Alexandru Nan, pornind de la cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare: „Dumnezeu S-a făcut Om, ca pe om să-l facă dumnezeu”, a amintit de străduința noastră permanentă, cu precădere în perioada posturilor, de a parcurge urcușul duhovnicesc, spre unirea desăvârșită cu Hristos. Bucuria colindelor a continuat și la agapa pregătită cu multă dragoste de către credinciosele Parohiei din Traunreut.

Corul „Armonia“ al parohiei ortodoxe române „Nașterea Domnului” din München a fost înființat în anul 2004 la inițiativa și cu participarea unui grup de credincioși ai parohiei, sub directa îndrumare a fostului paroh, pr. prof. dr Mircea Basarab. De la începuturile sale și până astăzi, corul este condus de către domnul Ciprian Munteanu, absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Român de la Mănăstirea Neamț și al Facultății de Teologie Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității din Iași. În ultimii ani, corul a fost „întărit” cu câțiva tineri foarte talentați, absolvenți de Teologie sau de Conservator. (Pr. Alexandru Nan)

Ultimele din categorie