Participanţii Conferinţei „Faith and Community around the Mediterranean in Late Antiquity and the Middle Ages“, în vizită la Mănăstirea Putna

Sâmbătă, 12 martie 2016, Mănăstirea Putna a primit vizita unui grup de istorici de prestigiu. Este vorba despre o parte dintre participanţii la Conferinţa Internaţională „Faith and Community around the Mediterranean in Late Antiquity and the Middle Ages“, desfăşurată la Bucureşti şi Iaşi în perioada 7-10 martie, organizată de fundaţiile Noua Europă şi Riksbankes Jubileumsfond, cu sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - Colegiul „Sfântul Nicolae“ şi al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu“ din Iaşi.

Cercetătorii au fost însoţiţi în pelerinajul lor la mănăstirile din Bucovina de către profesorul Petre Guran şi arhimandritul Hrisostom Rădăşanu, consilierul educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor. La plecare, bucuria s-a exprimat în cuvintele însemnate în cartea de impresii pe care le prezentăm alăturat.

 

„H GNWSIS FUSIOT, H DE AGăAPH OIKODOMET - HROS KORINQIOUS 8,1

To the saints, abbot, monks, and all the faithful of Putna monastery,

Thank you for welcoming us to come and see not only your rich history but also how today you continue the scholarly traditions you have long known.

Thank you even more for the humility of your way of life. We in a world too proud of itself can learn as much from living with humility as we can from the study of the past. May you continue to make progress in the discovery and preservation of knowledge and humility.“

 

„Cunoaşterea îngâmfă, iar dragostea zideşte“ - I Corinteni 8, 1

Către sfinţii, stareţul, monahii şi toţi închinătorii Mănăstirii Putna,

Vă mulţumim că ne-aţi primit să vedem nu numai bogata dumneavoastră istorie, ci şi cum continuaţi astăzi tradiţiile cărturăreşti pe care le cunoaşteţi din vechime.

Vă mulţumim şi mai mult pentru smerenia modului vostru de viaţă. Noi, într-o lume prea mândră de sine însăşi, putem învăţa văzând vieţuirea smerită la fel de mult pe cât putem învăţa din studiul trecutului. Vă dorim să continuaţi să sporiţi în înţelegerea şi păstrarea cunoaşterii şi a smereniei.

 

Petru Guran, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti

Dirk Hoerder - Arizona State University/Bremen University

Mark Sheridan - Abu Ghosh, Jerusalem, Israel

Claudia Rapp - Vienna University, Austria

Thomas A. Carlson - Oklahoma State University, Stillwater, OK, USA

Daniel Schwartz - Texas A&M University, College Station, TX, USA

Dragoş Mîrşanu - Iaşi

Eduard Iricinschi - University of Erlangen-Nuremberg, Germany

Matthew Milliner, Wheaton College, USA

Ana-Maria Sîrghi - New Europe College

David Michelson - Vanderbilt University, Nashville, USA

Bethany Michelson

Craig Caldwell - Appalachian State University, USA

Arhim. Hrisostom Rădăşanu (Protos. Dosoftei Dijmărescu)

Ultimele din categorie