Astăzi a început Simpozionul „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”. Ediția din acest an cuprinde o sesiune dedicată Sfântului Ierarh Dosoftei

Educaţie

Astăzi a început Simpozionul „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”. Ediția din acest an cuprinde o sesiune dedicată Sfântului Ierarh Dosoftei

În perioada 30 mai - 1 iunie are loc la Iaşi Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a XIII-a, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (ICI-DSU), împreună cu Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române - filiala Iaşi. Această ediție cuprinde o sesiune specială dedicată Mitropolitului Dosoftei, în calitatea sa de traducător al textelor sacre, de la a cărui naștere se împlinesc 400 de ani.

Deschiderea lucrărilor simpozionului a avut loc în această dimineață la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. Momentul alocuțiunilor a fost dedicat împlinirii a 40 de ani de când profesorul Paul Miron de la Freiburg a lansat inițiativa studierii vechilor traduceri biblice în limba română, care a dus la întemeierea Centrului de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” în urmă cu 15 ani. 

În cadrul festivității au luat cuvântul, pe lângă reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și ai municipalității, prof. univ. dr. Liviu George Maha, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, foștii rectori ai universității care au contribuit decisiv la apariția și continuarea acestei direcții de cercetare: acad. Viorel Barbu, prof. dr. Gheorghe Popa și prof. dr. Vasile Ișan, precum și specialiști implicați de-a lungul timpului în acest proiect. 

Prelegerile inaugurale au fost susținute de dr. Inmaculada Pérez Martín, de la Consiliul Național al Cercetării din Spania: „Greek Biblical Manuscripts at the Library of Philip II, king of Spain”, și prof. dr. Eugen Munteanu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”: „Un manuscris românesc cu conţinut religios în colecţiile unei vechi biblioteci municipale din Saxonia – Ratsschulbibliothek Zwickau”.

„Studiile biblice au o tradiție la Iași destul de veche și se leagă de tradiția editării de texte românești vechi. Prin urmare, cuvântul „tradiție” este cuvântul cheie al activității noastre și nu întâmpător Iașul este simbolic pentru tipul nostru de preocupare, pentru că în acest spațiu (Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” n.r.) a funcționat tipografia Mitropolitului Varlaam, prima tipografie moldovenească, tipografie care a publicat cărți în limba română. Prin urmare, vrem să marcăm această continuitate și ne bucurăm că cei care, de-a lungul timpului, au sprijinit proiectul nostru, au acceptat invitația noastră și sunt prezenți”, a menționat prof. univ. dr. Eugen Munteanu, coordonatorul Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”.

Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan la acest eveniment a fost părintele conf. univ. dr. Cătălin Vatamanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, care a transmis organizatorilor și celor prezenți cuvântul de binecuvântare al chiriarhului: 

Suntem la un moment festiv, nu este doar unul academic, nu este doar unul al sistematizării cuvintelor în structuri din cele mai academice, din cele mai înălțătoare, cât mai degrabă vorbim despre evenimente care țin de naștere, într-un context pascal, într-un context al renașterii vieții. Sărbătorim prin acest eveniment 40 de ani de la nașterea unei idei - Monumenta linguae Dacoromanorum – 400 de ani de la nașterea Sfântului Mitropolit Dosoftei și 80 de ani de la nașterea părintelui Dumitru Ichim. Felicităm organizatorii pentru includerea în programul acestei conferințe a unei secțiuni aniversare, secțiune dedicată Sfântului Mitropolit Dosoftei, pentru că așa cum bine știm, depășind multe obstacole, Sfântul Dosoftei a făcut primul dar limbii române, limbii liturgice românești și întregului popor, și anume publicarea Dumnezeieștii Liturghii, aici, la Iași, în 1679. Cartea a fost retipărită în 1683 și a fost prima traducere în care erau cuprinse toate cele trei liturghii din tradiția răsăriteană, în limba română. Această lucrare a fost, desigur, una de temelie pentru întreaga literatură liturgică românească și, prin acest mod de a arăta dragostea sa față de Sfânta Biserică, putem afirma că el este părintele Liturghierului românesc.

Pe durata celor trei zile de simpozion, peste 50 de specialişti în studii biblice din diferite centre universitare din ţară şi din străinătate vor dezbate diferite aspecte ale problematicii complexe a editării, traducerii, circulaţiei şi receptării textelor sacre în limba română şi în alte limbi, vechi sau moderne. 

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului se încadrează în următoarele domenii tematice: problematica filologică, problematica traductologică, hermeneutică biblică și istoria receptării textelor sacre. 

Programul include mai multe lansări de carte, precum și două sesiuni aniversare: sesiunea „Dosoftei – traducător al textelor sacre: 400 de ani de la naştere” este consacrată programului mitropolitul Dosoftei de introducere a limbii române în cultul divin și sesiunea „Poetul Dumitru Ichim la 80 de ani”, care este dedicată activității scriitoricești de inspirație biblică a preotului Dumitru Ichim, animator al vieții culturale românești din Canada.

Partener principal al acestei ediţii este Primăria Iaşi. Ceilalţi parteneri ai acestui eveniment sunt Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi şi Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi. Lucrările se vor desfăşura în Sala gotică a Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, iar secțiunile paralele vor fi găzduite de Muzeul Mitropolitan Iași și Casa Dosoftei.

Programul complet al Simpozionului poate fi consultat accesând acest link: mld.uaic.ro/simpozionMLD.html De asemenea, lucrările evenimentului academic pot fi urmărite pe pagina facebook.com/centrulmld.

Citește despre: