(Audio) „Dregătorul bogat poate fi model al tânărului din zilele noastre” - Arhimandritul Nicodim Petre