Biblioteca Mănăstirii Xenofont

Locuri de pelerinaj

Biblioteca Mănăstirii Xenofont

    • Biblioteca Mănăstirii Xenofont
      Biblioteca Mănăstirii Xenofont / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Biblioteca Mănăstirii Xenofont / Foto: Pr. Silviu Cluci

Ca multe dintre bibliotecile athonite, biblioteca Xenofontului adăpostește o bogată colecție de cărți. Între manuscrisele de mare valoare se găsesc și două de proveniență românească.

În inventarul bibliotecii Mănăstirii Xenofon se găsesc aproximativ 10.000 de volume, inclusiv 400 de manuscrise, dintre care trei pergamente şi trei suluri de pergament care cuprind Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.

Între manuscrisele de mare valoare se găsesc şi două provenienţă românească. Primul este un Tetraevanghel (Iaşi, 1554), scris şi împodobit din porunca lui Alexandru Lăpuşneanu. Textul slavon este scris pe pergament, cuprinzând miniaturi în plină pagină, reprezentând pe evanghelişti, frontispicii şi vigniete în aur şi culori, precum şi ferecătura de argint (coperta I: „Botezul Domnului”, coperta IV: „Sfântul Gheorghe”; data şi numele donatorului sunt menţionate în colofon şi pe ferecătură). Al doilea manuscris – „Evanghelia slavonă” (1574), scris tot pe pergament, este darul voievodului Ţării Româneşti Alexandru al II-lea Mircea.

(Foto) Mănăstirea Xenofont – ctitorie a domnitorului Matei Basarab