Binecuvântare arhierească la Hramul Schitului Vovidenia al Mănăstirii Neamț

21 Noiembrie 2022 16:48 Arhiepiscopia Iaşilor

Schitul  Vovidenia al Mănăstirii Neamț, veche vatră monahală, își serbează hramul pe 21 noiembrie de mai bine de două veleaturi. Aflat la începutul postului Nașterii Domnului, praznicul Intrării în Biserică a Sfintei Fecioarei Maria ne îndeamnă să ne pregătim spre a-L primi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care tainic vine în viața noastră, precum tainic coboară din ceruri  în peștera din  Betleem și se înomeneşte pentru noi, ca  pe noi să ne îndumnezeiască.

Programul liturgic al sărbătorii din acest an a început duminică seara, prin slujba Privegherii – oficiată de un sobor de preoți și diaconi, conduși de părintele arhimandrit Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă. Din sobor au mai făcut parte părintele Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, părintele Lucian Filip, directorul Centrului de Formare Continuă din cadrul Sectorului educațional al Arhiepiscopiei Iașilor. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele stareț Hariton, care a evidențiat importanța sărbătorii, dar și multiplele semnificații duhovnicești ale acesteia. Răspunsurile la strană au fost date de un cor de teologi, condus de profesorul Victor-Vasile Florea.

A doua zi, dimineața, au fost citite slujba Acatistului și Ceasurile, după care a fost oficiată dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de preoți și diaconi, conduși de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, părintele consilier Constantin Sturzu, de la Sectorul Comunicare și relații publice al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Nicolae Axentioi, protopop de Târgu Neamț,  părintele profesor Viorel Laiu, director al Seminarului „Veniamin Costache”, o parte dintre egumenii celorlalte schituri ale mănăstirii, părinți din obștea schitului și alți preoți invitați. Răspunsurile la strană au fost date de un cor psaltic condus de  ipodiaconul Ionuț Prodan, de la Catedrala Mitropolitană din Iași.

După citirea Sfintei Evanghelii de către arhidiaconul Ilie Leonte, ierarhul a rostit un bogat cuvânt de învățătură, în care a accentuat modul în care această sărbătoare ne ajută în urcușul duhovnicesc către sărbătoarea mare și sfântă a Nașterii Domnului:

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului ne arată că Fecioara Maria s-a pregătit pentru marea taină, și anume întruparea unuia din Sfânta Treime, Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvântul din Evanghelia citită astăzi ne amintește despre mărturisirea unei femei din popor, care văzându-L pe Hristos, a lăudat-o pe maica Sa: fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul care te-a hrănit. Amândouă cuvintele, așadar, ne-o prezintă  pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și taina împlinită în ea. Care este această taină? O vestește cântarea bisericii zicând: Hristos sosește, dumnezeiește prăznuiți!. Unde sosește? Răspunde, de asemenea, cântarea bisericii: în omul cel blând, în care-și face locaș Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unde sosește Hristos? Răspunde Sfântul Apostol Petru în prima sa epistolă sobornicească: Hristos sosește în omul cel tainic al inimii, adică în omul cu duh  blând și liniștit, adică în creștinul cel adevărat. Da, Hristos sosește pe pământ, întrupându-se în pântecele Născătoarei de Dumnezeu.

La momentul potrivit din cadrul Sfintei Liturghii mulți copii și credincioși au fost împărtășiți, iar la sfârșitul slujbei Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a hirotesit  în treapta de  protosinghel pe preacuviosul părinte Macarie Ionescu, egumenul Schitului Icoana-veche al Mănăstirii Neamț și pe părintele Dosoftei Apetrei din obștea Schitului Vovidenia.

La final, egumenul Vovideniei, arhimandritul Mihail Daniliuc, a înălțat cuvânt de recunoștință lui Dumnezeu pentru binecuvântarea trăită de părinții monahi, dar și de către pelerinii prezenți, mulțumind Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru părinteasca dragoste și binecuvântarea  arhierească  de care s-a bucurat obștea schitului și pelerinii care au ajuns la schit să facă parte din alaiul duhovnicesc care au însoțit-o pe Sfânta pruncă la intrarea sa în Biserică. Părintele Mihail a vorbit și despre legătura dintre ctitorul Vovideniei, Episcopul Ioanichie al Romanului și Sfântul Paisie de la Neamț, cel proslăvit anul acesta în chip deosebit:

Cuviosul Paisie vizitase chinovia Neamțului, prin 1746, înainte de a pleca în Sfântul Munte Athos, deci înainte cu vreo 33 de ani de a i se încredința stăreția Neamțului. În acea vreme obștea nemțeană era condusă de arhimandritul Ioanichie, viitorul episcop de Roman, și ctitorul Schitului Vovidenia al Mănăstirii Neamț. Se pare că Sfântul Paisie, rasoforul Platon de atunci, a rămas impresionat de viața duhovnicească de la Neamț și de starețul chinoviei, legând cu el o trainică prietenie căci, mai târziu, după 17 ani, la întoarcerea din Sfântul Munte Athos, și așezarea lui, cu cei peste 60 de ucenici, la Mănăstirea Dragomirna, fără posibilități pentru a-și întreține obștea, aflată în pragul iernii, starețul Paisie a mers la Roman cerând ajutorul milostivului vlădică Ioanichie, care l-a primit cu multă bucurie și i-a oferit mai multe daruri în bani, întocmindu-i și o scrisoare de recomandare prin care încuviința ca părinții monahi, ucenici de-ai Sfântului Paisie, să umble prin satele și târgurile eparhiei sale, pentru a strânge ajutoare, ca numeroasa obștea venită la Dragomirna să poată ieși din iarna anului 1763 cu bună  rânduială.

Vorbitorul a dăruit Înaltpreasfințitului Mitropolit Teofan o carte despre trecutul schitului, apărută recent la Editura  Doxologia, care cuprinde mai multe pagini de istorie și spiritualitate, semnate de Preasfințitul Episcop Timotei Prahoveanul, fiu duhovnicesc al Mănăstirii Neamț și arhimandritul Mihail Daniliuc, dar și un glob pictat cu icoana Intrării în Biserică a Maicii Domnului, pentru  bradul de Crăciun de la Mitropolie.

Hramul s-a încheiat cu săvârșirea unui parastas pentru ctitorii așezării monastice, pentru toți egumenii și viețuitorii care s-au nevoit de-a lungul timpului la schitul din „poiana liniștii”.

Ultimele din categorie