Biruiți răul cu binele, căci de partea binelui este Dumnezeu