Biserica din Buhalniţa - Neamţ, la 560 de ani de atestare documentară

În joia de după Rusalii, biserica Parohiei Buhalniţa, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ, şi-a serbat ocrotitorul, pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Cu acest prilej, au fost marcaţi cei 560 de ani de atestare documentară a locaşului de închinăciune.

Ctitoria domnitorului Miron Barnovschi din Parohia Buhalniţa, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ, a îmbrăcat joi, 31 mai 2018, straie de sărbătoare. Aşa cum este tradiţia, ocrotitorul sfântului locaş, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, este cinstit în prima joi după Rusalii. Hramul a fost marcat în plan liturgic, fiind legat de împlinirea a 560 de ani de atestare documentară a bisercii-monument. Pe o vreme răcoroasă de vară, oamenii de toate vârstele au venit în locaşul de închinăciune pentru a se ruga. Soborul preoţilor a oficiat Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru cei adormiţi. Cu multă evlavie şi credinţă, un grup numeros de enoriaşi ai Parohiei Buhalniţa-Cepleniţa, Protopopiatul Hârlău, judeţul Iaşi, s-a alăturat în rugăciune alături de preotul lor paroh Victor Pâslariu, protopop al Protopopiatului Hârlău. Predica sărbătorii a fost ţinută de către arhimandritul Hariton Negrea, stareţul Mănăstirii Petru Vodă din judeţul Neamţ, care a făcut referire la martiriul Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, dar şi la iubirea pe care şi-a arătat-o faţă de Dumnezeu în timpul vieţii sale. La finalul slujbei, s-a rostit o ectenie pentru toate binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care împlineşte în 2018 zece ani de când a fost rânduit în fruntea Bisericii Ortodoxe din Modova, asupra părintelui paroh Cristian Dăscălescu, care slujeşte la Buhalniţa de două decenii, şi asupra enoriaşilor păstrători şi mărturisitori ai dreptei credinţe de la poalele Ceahlăului.

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, modelul şi ocrotitorul lui Miron Barnovschi

Un moment cu totul aparte a fost constituit de înfrăţirea Parohiei Buhalniţa-Hangu cu Parohia Buhalniţa-Cepleniţa, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale din cele două comune din care fac parte cele două sate. Cuvântul dedicat acestui moment istoric a fost ţinut de către preotul protopop Victor Pâslariu. Pe lângă datele istorice despre parohia unde slujeşte, părintele Victor a amintit că prima vizită a Înaltpreasfinţitului Teofan în Bulaniţa - Cepleniţa a avut loc pe 9 mai 2009, iar în Buhalniţa - Hangu a fost rânduită pe 10 mai 2009. Părintele paroh Cristian Dăscălescu a amintit principalele repere istorice ale bisericii din Buhalniţa - Neamţ, făcând o incursiune în viaţa domnitorului martir Miron Barnovschi şi a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a fost modelul şi ocrotitorul lui Miron Barnovschi pe când şedea în Cetatea Sucevei ca mare hatman. Miron Barnovschi se ruga în fiecare zi Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. De aceea, i-a închinat această biserică, pe care a iubit-o nespus“, a remarcat parohul de la Buhalniţa - Neamţ. Cu prilejul împlinirii a 560 de ani de atestare documentară au fost oferite diplome aniversare invitaţilor şi celor care s-au ostenit pentru organizarea sărbătorii. Vreme de câteva ceasuri, în după-amiaza zilei de joi, pelerinii de la Buhalniţa - Cepleniţa s-au bucurat alături de gazdele primitoare din satul Buhalniţa - Hangu, vegheaţi fiind de muntele sfânt al Ceahlăului.

De la același autor

Ultimele din categorie