Cateheze demonstrative „despre rugăciune” în Protopopiatul Târgu Neamț

27 Iunie 2022 14:45 Arhiepiscopia Iaşilor

În contextul proclamării anului 2022 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”, precum și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, în primele 3 zile ale postului închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel, s-au desfășurat în cadrul Protopopiatului Târgu Neamț un număr de 9 cateheze demonstrative. 

Preoți și credincioși din parohiile „Sfântul Haralambie” – Târgu Neamț, Râșca, „Adormirea Maicii Domnului” – Răucești, Lunca, Filioara, „Sfântul Dumitru” – Crăcăoani, Topolița, Păstrăveni și Borșeni, au avut ocazia de a aprofunda tema rugăciunii, săvârșită atât în cadrul slujbelor Bisericii, cât și în spațiul privat al fiecărui creștin. Totodată, au aflat cu toții informații prețioase din viața și opera sfinților isihaști comemorați anul acesta.

Printre cei prezenți la aceste momente frumoase s-au numărat pr. prof. dr. Bogdan Racu, inspector pentru Învățământ şi Cateheză în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, părintele protopop de Târgu Neamț Nicolae Axentioi, părintele Gheorghe Trofin - responsabil birou cateheză, preoții şi profesorii de religie care fac parte din cele 9 cercuri pastorale.

Iubirea aproapelui este cea mai mare și importantă poruncă lăsată nouă de către Mântuitorul Hristos. Forma de manifestare a iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele este însăși rugăciunea. Ea este ridicarea minții, a voii noastre către Dumnezeu, este respirația sufletului și vorbirea noastră cu El.

Rugăciunea, văzută ca prezență şi lucrare a Sfântului Duh în cel ce se roagă, este cea care îi aduce pace, mângâiere şi bucurie. Fără rugăciune putem afirma că nu există Biserică şi nici viață creștină. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: Rugați-vă neîncetat! (I Tesaloniceni 5, 17), iar creștinii evlavioși, călăuziți de Sfântul Duh, rostesc neîncetat rugăciunea: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!, denumită „rugăciunea minții” sau „rugăciunea inimii”.

Rugăciunea devine astfel cea mai bună cale pentru luminarea sufletului, dar şi pentru sfințirea vieții creștinului.

(Părintele Gavriloaia Cosmin, Parohia „Sfântul Dumitru” – Crăcăoani)

Ultimele din categorie