Fiecare om este casa lui Dumnezeu şi este menit ca în el să sălăşluiască Duhul Sfânt