Invocând numele lui Hristos, ne ciocănim propriul «eu».