Binele care urmează din contemplarea lui Dumnezeu

Viaţa dumnezeiască şi mai presus de lume este de la Duhul Sfânt şi din aceasta izvorăşte cunoştinţa lui Dumnezeu şi iluminarea, prin care Dumnezeu Se sălăşluieşte în noi.

Căci Cuviosul David făgăduieşte celor ce contemplă pe Dumnezeu o viaţă dumnezeiască, născută întreagă tainic în suflet, el pătimind-o cel dintâi, prin experienţă, ca profet, zicând: „Căutaţi pe Domnul şi viu va fi sufletul vostru", potrivindu-se cuvântului Domnului care zice: „Aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Cel ce L-ai trimis, Iisus Hristos" şi convingându-i pe cei ce ascultau: „Eu şi cu Tatăl una suntem" şi apoi: „Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi". Arătând că roada, cum s-ar spune, vieţii duhovniceşti este cunoştinţa dumnezeiască, zice astfel: „Pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii, în ziua aceea" adică ziua vieţii duhovniceşti: „Veți cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu și voi în Mine și Eu în voi".

Apoi ne arată cât de mare lucru este să Îl contemplăm pe Dumnezeu şi să Îl cunoaştem: „Duhul adevărului pe Care lumea nu poate să Îl primească pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoașteți că rămâne la voi și în voi va fi". Şi încă: „Părinte drepte, lumea pe Tine nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, si aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău, şi-L voi face cunoscut". Pentru ce? „Ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei". Şi Se roagă pentru noi, către Tatăl zicând: „Părinte, voiesc ca unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea pe care Mi-ai dat-o". Făcând această cerere către Tatăl, o face ca Dumnezeu şi Cuvânt al lui Dumnezeu adevărat, Care cunoaşte şi arată adevărul întru Sine şi anume, că viaţa dumnezeiască şi mai presus de lume este de la Duhul Sfânt şi că din aceasta izvorăşte cunoştinţa lui Dumnezeu şi iluminarea, prin care Dumnezeu Se sălăşluieşte în noi. De aceea făgăduieşte ascultătorului că, prin împlinirea poruncilor, Se va arăta pe Sine şi Se va sălăşlui în el şi va umbla căci cei în care se arată dumnezeirea, aceştia sunt şi cei întru care Se sălăşluieşte. De aceea David zice: „În veac se vor bucura şi le vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău".

(Sfântul Calist AngelicoudesTrei tratate isihaste, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 179)

De la același autor

Ultimele din categorie