Cum răspundem chemării lui Hristos?

„Drept aceea, iată, nu sunteţi străini şi pribegi, ci cetăţeni cu sfinţii şi cu cei apropiaţi ai lui Dumnezeu.”

Fiindcă Domnul Dumnezeu ne cheamă pe noi prin Lege şi prin proroci, prin apostoli şi evanghelişti, iar, mai mult, ne şi roagă, nu se cade nouă, din lene, a nu lua în seamă chemarea Lui, la mântuirea noastră, ca nu cumva, pentru întârziere, să ni se încuie cămara cea dorită şi, apoi, mult bătând în zadar, să fim fără de niciun folos. Ci, mai bine, să ne sârguim, o, fraţilor, ca să ajungem la cetatea cea mare, la Ierusalimul cel de Sus, care este maica noastră, a tuturor celor ce vieţuim. Este ţara întru care străluceşte Lumina cea neînserată, Ochiul cel neadormit, Dătătorul Bunătăţilor celor veşnice.

Deci, o, fraţilor, de ne vom apropia, cu frică şi cu dragoste, de Stăpânul nostru cel bun, apoi vom vedea toată lumea îngerilor şi a arhanghelilor. Şi, oricât ar fi de mulţi îndrăgitorii Ierusalimului celui de Sus, toţi vor gusta din mângâierile lui. Că din pârâul cel cu apă vie se vor adăpa. Să năzuim spre Acela care a zis: „Apropiaţi-vă de Mine şi Mă voi apropia de voi”. Să ascultăm pe Dătătorul de Lege, Cel ce zice: „De veţi asculta glasul Meu, îmi veţi fi Mie popor ales, împărătească preoţie, neam sfânt”. Că zice: „Fiţi sfinţi, că Eu sfânt sunt, Domnul Dumnezeul vostru, şi popor ales v-am luat pe voi Mie”. Iar la „Înţelepciune” zice: „Apropiaţi-vă de Mine, cei ce Mă doriţi pe Mine, şi din bunătăţile Mele vă veţi sătura, pentru că mai dulce decât mierea sunt Eu. Că, cel ce mănâncă, nu va mai flămânzi, şi cel ce mă ascultă pe Mine, nu se va ruşina”. Şi iarăşi: „Veniţi de mâncaţi pâinea Mea şi beţi vinul pe care l-am pregătit vouă şi lăsaţi nebunia voastră. Căutaţi înţelepciunea şi veţi trăi”.

Iar David zice: „Apropiaţi-vă de Dânsul, şi vă veţi lumina, și fețele voastre nu se vor ruşina”. Iar Apostolul zice: „Dacă aţi înviat împreună cu Hristos, apoi cele de sus le căutaţi, unde este Hristos de-a dreapta Tatălui şezând”. Şi mai zice încă: „Drept aceea, iată, nu sunteţi străini şi pribegi, ci cetăţeni cu sfinţii şi cu cei apropiaţi ai lui Dumnezeu”. Deci, să ne apropiem de scaunul lui Dumnezeu, ca să luăm milă şi să aflăm dar la vremea cea prielnică. Iar, Iubitorul de oameni Dumnezeu ne cheamă pe noi, zicând: „Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi vă învăţaţi de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Că jugul Meu este bun şi sarcina Mea uşoară este” (Matei 11, 28-30). Deci, acestea le grăieşte, şi ne cheamă pe noi, Însuşi Hristos, Dumnezeul nostru. (Sfântul Antioh)

(Proloagele, volumul I, Editura Bunavestire, p. 528)

De la același autor

Ultimele din categorie