Cum să ne rugăm

De această luptă a trezviei şi rugăciunii atârnă viaţa şi moartea sufletului.

Există trei feluri de rugăciune, prin care sufletul ori se înalţă, ori se prăbuşeşte. Se înalţă când le foloseşte cum trebuie şi la vreme potrivită. Se prăbuşeşte când le foloseşte la vreme nepotrivită şi neînţelept. Însă înainte de a ne referi amănunţit la aceste căi, trebuie să spunem că rugăciunea trebuie să fie strâns legată de luarea-aminte, cea pe care părinţii o numesc trezvie, aşa cum strâns şi nedespărţit este trupul de suflet. După cum trupul nu poate trăi fără suflet, la fel şi rugăciunea nu poate exista fără trezvie.

Pentru ca rugăciunea să aibă roade şi rezultate, trebuie ca înaintea ei să meargă trezvia. Aceasta îi va izgoni pe vrăjmaşii nevăzuţi şi se va împotrivi păcatului şi cugetelor rele, care asediază sufletul. Trezvia va fi urmată de rugăciune, care va ucide imediat toate cugetele viclene, pe care le-a dezarmat mai înainte trezvia. Căci trezvia nu-i poate omorî singură pe vrăjmaşi. Îi opreşte doar, după care vine rugăciunea şi-i nimiceşte.

De această luptă a trezviei şi rugăciunii atârnă viaţa şi moartea sufletului. Atunci când prin trezvie păstrăm curată rugăciunea, sporim în virtute. Însă când nu suntem atenţi şi pângărim rugăciunea, atunci înaintăm în răutate.

(Sfântul Simeon Noul Teolog, Miezul înțelepciunii Părinților, Editura Egumenița, Galați, p. 77)

 

De la același autor

Ultimele din categorie